Chotyniec - zachodnia brama Scytii

  • Wydrukuj
  • Email
  • Chotyniec - zachodnia brama Scytii. 14 czerwca br. w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich mieliśmy przyjemność gościć prof. dr. hab. Sylwestra Czopka – wybitnego archeologa, Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, badacza stanowisk archeologicznych na terenie południowo-wschodniej Polski, znawcy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, który przybliżył zebranym przedmiot sensacyjnych badań wykopalisk archeologicznych z Chotyńca koło Radymna: grodzisko kultury scytyjskiej. Profesor zaprezentował etapy prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie gminy Radymno przez archeologów z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W trakcie spotkania, po raz pierwszy pracownicy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprezentowali odkopaną na terenie chotynieckiego grodziska, jedyną odkrytą na ziemiach polskich grecką amforę, datowaną na przełom VII i VI lub początek VI w. p. n. e. Amfora z malowanymi pionowymi i poziomymi pasami oraz wyrytym oznaczeniem – grecką literą delta. Jak wyjaśnił profesor Czopek, naczynie to było elementem obcej – greckiej kultury, przejętym prawdopodobnie przez arystokrację scytyjską.W tym dniu, wykład profesora poprzedziły dwa spotkania poświęcone chotynieckim wykopaliskom, w których uczestniczyła młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu oraz Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu, poprowadzone przez dr Katarzynę Trybałę-Zawiślak z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego Spotkania organizowane były przez Starostę Jarosławskiego, Dyrektora Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich oraz Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia. Tekst i zdj.: Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich Więcej o tym NIESAMOWITYM odkryciu przeczytacie Państwo TUTAJ
  • Galeria

14 czerwca br. w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich mieliśmy przyjemność gościć prof. dr. hab. Sylwestra Czopka – wybitnego archeologa, Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, badacza stanowisk archeologicznych na terenie południowo-wschodniej Polski, znawcy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, który przybliżył zebranym przedmiot sensacyjnych badań wykopalisk archeologicznych z Chotyńca koło Radymna: grodzisko kultury scytyjskiej.

Profesor zaprezentował etapy prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie gminy Radymno przez archeologów z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W trakcie spotkania, po raz pierwszy pracownicy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprezentowali odkopaną na terenie chotynieckiego grodziska, jedyną odkrytą na ziemiach polskich grecką amforę, datowaną na przełom VII i VI lub początek VI w. p. n. e. Amfora z malowanymi pionowymi i poziomymi pasami oraz wyrytym oznaczeniem – grecką literą delta. Jak wyjaśnił profesor Czopek, naczynie to było elementem obcej – greckiej kultury, przejętym prawdopodobnie przez arystokrację scytyjską.

W tym dniu, wykład profesora poprzedziły dwa spotkania poświęcone chotynieckim wykopaliskom, w których uczestniczyła młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu oraz Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu, poprowadzone przez dr Katarzynę Trybałę-Zawiślak z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Spotkania organizowane były przez Starostę Jarosławskiego, Dyrektora Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich oraz Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia.

Tekst i zdj.: Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Więcej o tym NIESAMOWITYM odkryciu przeczytacie Państwo TUTAJ