Mural pamięci w Jarosławiu

  • Wydrukuj
  • Email
  • Mural pamięci w Jarosławiu. Lotnicy z Ziemi Jarosławskiej walczący w Polskich Siłach Powietrznych na Zachodzie zostali uczczeni na muralu, który powstał w Jarosławiu. Dzieło autorstwa Michała Węgrzyna z Wrocławia było efektem współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego, który był reprezentowany podczas uroczystości przez członka Zarządu Annę Huk, z Zespołem Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu, Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz Stowarzyszeniem „Dziedzictwo Kresów” z Jarosławia. Impulsem do powstania muralu jest przypadająca na 2020 rok 80. rocznica Bitwy o Anglię, a przede wszystkim chęć przypomnienia i utrwalenia w świadomości społecznej dokonań lotników pochodzących z Ziemi Jarosławskiej, którzy w ramach Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie i różnych formacji RAF walczyli podczas II wojny światowej z Niemcami. Ten element lokalnego i regionalnego dziedzictwa jest kultywowany przez nieformalną grupę Historia i Zagadki Jarosławia i Okolic, która od kilku lat gromadzi informacje o lotnikach z Ziemi Jarosławskiej oraz poszukuje kontaktów z członkami ich rodzin. Głos w imieniu Grupy zabrał jej administrator i założyciel Artur Tutka. Partnerem projektu był także samorząd powiatu jarosławskiego, a wśród patronów honorowych uroczystości odsłonięcia był starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Dopełnieniem uroczystości osłonięcia muralu były wystawa i sesja popularno-naukowa, zorganizowane przez burmistrza Jarosławia Waldemara Palucha w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki. W ich trakcie ppor. rezerwy Władysława Kondracka - której portret widnieje na muralu obok podobizny kpt. Kazimierza R. Wunsche - otrzymała awans na stopień porucznika, wręczony przez dyrektora generalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Marcina Zaborniaka.
  • Galeria

Lotnicy z Ziemi Jarosławskiej walczący w Polskich Siłach Powietrznych na Zachodzie zostali uczczeni na muralu, który powstał w Jarosławiu.

Dzieło autorstwa Michała Węgrzyna z Wrocławia było efektem współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego, który był reprezentowany podczas uroczystości przez członka Zarządu Annę Huk, z Zespołem Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu, Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz Stowarzyszeniem „Dziedzictwo Kresów” z Jarosławia.

Impulsem do powstania muralu jest przypadająca na 2020 rok 80. rocznica Bitwy o Anglię, a przede wszystkim chęć przypomnienia i utrwalenia w świadomości społecznej dokonań lotników pochodzących z Ziemi Jarosławskiej, którzy w ramach Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie i różnych formacji RAF walczyli podczas II wojny światowej z Niemcami. Ten element lokalnego i regionalnego dziedzictwa jest kultywowany przez nieformalną grupę Historia i Zagadki Jarosławia i Okolic, która od kilku lat gromadzi informacje o lotnikach z Ziemi Jarosławskiej oraz poszukuje kontaktów z członkami ich rodzin. Głos w imieniu Grupy zabrał jej administrator i założyciel Artur Tutka. Partnerem projektu był także samorząd powiatu jarosławskiego, a wśród patronów honorowych uroczystości odsłonięcia był starosta jarosławski Stanisław Kłopot.

Dopełnieniem uroczystości osłonięcia muralu były wystawa i sesja popularno-naukowa, zorganizowane przez burmistrza Jarosławia Waldemara Palucha w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki. W ich trakcie ppor. rezerwy Władysława Kondracka - której portret widnieje na muralu obok podobizny kpt. Kazimierza R. Wunsche - otrzymała awans na stopień porucznika, wręczony przez dyrektora generalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Marcina Zaborniaka.