Pamięci Teresy Kraus

  • Wydrukuj
  • Email
  • Pamięci Teresy Kraus. 16 maja w jarosławskiej Kolegiacie odbyła się Msza Św. pod przewodnictwem ks. prałata Mariana Bocho, w intencji śp. Teresy Kraus, zasłużonej dla jarosławskiej edukacji i działalności społecznej. W miejscu Jej pochówku odsłonięto także pamiątkową tablicę. Organizatorami wydarzenia byli absolwenci Technikum Geodezyjnego rocznik 1963, a uczestniczyli w nim m.in. rodzina, przyjaciele, wychowankowie, fundatorzy tablicy, przedstawiciele jarosławskich parlamentarzystów, a wśród nich posła Tadeusza Chrzana, organizacji i stowarzyszeń w których działała Teresa Kraus - Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia i ZHP oraz dyrekcja Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu z dyrektorką placówki Renatą Tomaką-Pasternak. Byli także samorządowcy z miasta i powiatu ze starostą jarosławskim Stanisławem Kłopotem, wiceburmistrzem Jarosławia Dariuszem Traczem, przewodniczącym Rady Miasta Szczepanem Łąką, wiceprzewodniczącą RM Bożeną Łanowy na czele. Teresa Kraus urodziła się w 1930 roku w Jarosławiu. Wojna zastała jej rodzinę we Lwowie, skąd zostali zesłani na Sybir. Po wojnie Teresa Kraus uczyła się w Jarosławiu, a potem tu pracowała w Międzyszkolnym Ośrodku Pracy Pozalekcyjnej, ognisku baletowym u Lidii Nartowskiej. Była drużynową i instruktorką ZHP. Działała też w Stowarzyszeniu Miłośników Jarosławia. Zmarła w 2014 roku, została pochowana na Nowym Cmentarzu w Jarosławiu. Pośmiertnie została uhonorowana Złotą odznaką „Za zasługi dla miasta Jarosławia” za swoją działalność pedagogiczną, społeczną i rozwijania tanecznych talentów młodzieży. Zdjęcia M. Maj-Lichończak (Biuro Poselskie posła Tadeusza Chrzana). Dziękujemy.
  • Galeria

16 maja w jarosławskiej Kolegiacie odbyła się Msza Św. pod przewodnictwem ks. prałata Mariana Bocho, w intencji śp. Teresy Kraus, zasłużonej dla jarosławskiej edukacji i działalności społecznej. W miejscu Jej pochówku odsłonięto także pamiątkową tablicę.

Organizatorami wydarzenia byli absolwenci Technikum Geodezyjnego rocznik 1963, a uczestniczyli w nim m.in. rodzina, przyjaciele, wychowankowie, fundatorzy tablicy, przedstawiciele jarosławskich parlamentarzystów, a wśród nich posła Tadeusza Chrzana, organizacji i stowarzyszeń w których działała Teresa Kraus - Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia i ZHP oraz dyrekcja Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu z dyrektorką placówki Renatą Tomaką-Pasternak. Byli także samorządowcy z miasta i powiatu ze starostą jarosławskim Stanisławem Kłopotem, wiceburmistrzem Jarosławia Dariuszem Traczem, przewodniczącym Rady Miasta Szczepanem Łąką, wiceprzewodniczącą RM Bożeną Łanowy na czele. 

Teresa Kraus urodziła się w 1930 roku w Jarosławiu. Wojna zastała jej rodzinę we Lwowie, skąd zostali zesłani na Sybir. Po wojnie Teresa Kraus uczyła się w Jarosławiu, a potem tu pracowała w Międzyszkolnym Ośrodku Pracy Pozalekcyjnej, ognisku baletowym u Lidii Nartowskiej. Była drużynową i instruktorką ZHP. Działała też w Stowarzyszeniu Miłośników Jarosławia. Zmarła w 2014 roku, została pochowana na Nowym Cmentarzu w Jarosławiu. Pośmiertnie została uhonorowana Złotą odznaką „Za zasługi dla miasta Jarosławia” za swoją działalność pedagogiczną, społeczną i rozwijania tanecznych talentów młodzieży.

Zdjęcia M. Maj-Lichończak (Biuro Poselskie posła Tadeusza Chrzana). Dziękujemy.