Ćwiczenia obronne "Maj 2021"

 • Wydrukuj
 • Email
 • Ćwiczenia obronne "Maj 2021". W dniach 20-21 maja 2021 r. Starosta Jarosławski prowadzi powiatowe, kompleksowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem "Maj 2021". Ich tematem jest „Realizacja zadań operacyjnych podczas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. Istotą ćwiczenia będzie ukazanie roli Starostwa Powiatowego w procesie podwyższania gotowości obronnej państwa, poprzez realizację przewidzianych dla niego zadań operacyjnych. Na wszystkich organach samorządu terytorialnego spoczywa prawny obowiązek realizacji ćwiczeń obronnych nie rzadziej niż raz na trzy lata. Ponieważ poprzednie ćwiczenie miało miejsce w maju 2018 roku, stąd też obecne ćwiczenie. Tematyka ćwiczenia jest ściśle związana z zadaniami Starosty, jakie wynikają z obowiązujących aktów prawnych w tym między innymi:ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa; Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego; Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach; Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.Obszary o których traktują wspomniane akty prawa, będą przedmiotem działań komórek organizacyjnych Starostwa, powiatowych służb, inspekcji, straży oraz podległych i nadzorowanych przez Starostę jednostek organizacyjnych, takich chociażby jak: Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, Muzeum w Jarosławiu – Kamienica Orsettich, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA. Zgodnie  z przyjętym scenariuszem działań, wymuszona zostanie konieczność ewakuacji personelu z budynku Starostwa oraz oznaczenie obiektu (jako zabytkowego) znakami Błękitnej Tarczy zgodnie z Konwencją o Ochronie Dóbr Kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisaną w Hadze 14 maja 1954 r. Oczekiwane efekty szkoleniowe ćwiczenia to:zgranie komórek organizacyjnych Starostwa w realizacji zadań operacyjnych; poprawa współdziałania z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz podległymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi i przedsiębiorcami w realizacji zadań operacyjnych; usprawnienie działania i poprawa dyspozycyjności obsad Stałego Dyżuru Starosty Jarosławskiego oraz osób funkcyjnych Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej na szczeblu powiatu i poszczególnych gmin.Na podstawie informacji z Referatu Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
 • Galeria

W dniach 20-21 maja 2021 r. Starosta Jarosławski prowadzi powiatowe, kompleksowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem "Maj 2021". Ich tematem jest „Realizacja zadań operacyjnych podczas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. Istotą ćwiczenia będzie ukazanie roli Starostwa Powiatowego w procesie podwyższania gotowości obronnej państwa, poprzez realizację przewidzianych dla niego zadań operacyjnych.

Na wszystkich organach samorządu terytorialnego spoczywa prawny obowiązek realizacji ćwiczeń obronnych nie rzadziej niż raz na trzy lata. Ponieważ poprzednie ćwiczenie miało miejsce w maju 2018 roku, stąd też obecne ćwiczenie. Tematyka ćwiczenia jest ściśle związana z zadaniami Starosty, jakie wynikają z obowiązujących aktów prawnych w tym między innymi:

 • ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa;
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego;
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach;
 • Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

Obszary o których traktują wspomniane akty prawa, będą przedmiotem działań komórek organizacyjnych Starostwa, powiatowych służb, inspekcji, straży oraz podległych i nadzorowanych przez Starostę jednostek organizacyjnych, takich chociażby jak: Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, Muzeum w Jarosławiu – Kamienica Orsettich, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA.

Zgodnie  z przyjętym scenariuszem działań, wymuszona zostanie konieczność ewakuacji personelu z budynku Starostwa oraz oznaczenie obiektu (jako zabytkowego) znakami Błękitnej Tarczy zgodnie z Konwencją o Ochronie Dóbr Kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisaną w Hadze 14 maja 1954 r.

Oczekiwane efekty szkoleniowe ćwiczenia to:

 • zgranie komórek organizacyjnych Starostwa w realizacji zadań operacyjnych;
 • poprawa współdziałania z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz podległymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi i przedsiębiorcami w realizacji zadań operacyjnych;
 • usprawnienie działania i poprawa dyspozycyjności obsad Stałego Dyżuru Starosty Jarosławskiego oraz osób funkcyjnych Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej na szczeblu powiatu i poszczególnych gmin.

Na podstawie informacji z Referatu Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu