Trwa remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu. Zakończył się I etap prac.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Trwa remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu. Zakończył się I etap prac.. Zakończył się pierwszy, wstępny etap prac remontowych przy kompleksowej przebudowie jednego z budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu. Koszt całości prac oceniany jest na nieco ponad 6 mln złotych, a połowa z twej kwoty pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie remontu planowane jest w sierpniu przyszłego roku. W cząstkowym odbiorze prac, który odbył się 8 grudnia, uczestniczyli starosta jarosławski Stanisław Kłopot, wicestarosta Mariusz Trojak, radny powiatowy Kamil Dziukiewicz, naczelnik wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Paweł Wróbel oraz przedstawiciele wykonawcy prac. Inwestycja polega na przebudowie starszego z budynków placówki. Ma ona na celu przede wszystkim przystosowanie go dla osób z niepełnosprawnościami i likwidację barier architektonicznych. Planowany jest m.in. montaż windy czy wykonanie nowego wejścia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W zakres działań są także  m.in. wymiana stolarki okien i drzwi. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jarosławiu kształci i sprawuje opiekę wychowawczą dla ponad 200 dzieci i młodzieży. Dlatego głównym celem inwestycji jest zwiększenie efektywności realizowanych działań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych poprzez zapewnienie dostępu bez barier do obiektu, w którym znajduje się również internat.
  • Galeria

Zakończył się pierwszy, wstępny etap prac remontowych przy kompleksowej przebudowie jednego z budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu. Koszt całości prac oceniany jest na nieco ponad 6 mln złotych, a połowa z twej kwoty pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie remontu planowane jest w sierpniu przyszłego roku.

W cząstkowym odbiorze prac, który odbył się 8 grudnia, uczestniczyli starosta jarosławski Stanisław Kłopot, wicestarosta Mariusz Trojak, radny powiatowy Kamil Dziukiewicz, naczelnik wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Paweł Wróbel oraz przedstawiciele wykonawcy prac.

Inwestycja polega na przebudowie starszego z budynków placówki. Ma ona na celu przede wszystkim przystosowanie go dla osób z niepełnosprawnościami i likwidację barier architektonicznych. Planowany jest m.in. montaż windy czy wykonanie nowego wejścia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W zakres działań są także  m.in. wymiana stolarki okien i drzwi.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jarosławiu kształci i sprawuje opiekę wychowawczą dla ponad 200 dzieci i młodzieży. Dlatego głównym celem inwestycji jest zwiększenie efektywności realizowanych działań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych poprzez zapewnienie dostępu bez barier do obiektu, w którym znajduje się również internat.