TOP20, czyli wędrówka wehikułem czasu przez rok 2021.

 • Wydrukuj
 • Email
 • TOP20, czyli wędrówka wehikułem czasu przez rok 2021.. W ostatnich dniach grudnia, zapraszamy na wirtualną wędrówkę przez rok 2021. Subiektywny i trudny wybór (działo się dużo, dużo więcej!) podsumowuje naj... z wielu działań samorządu powiatowego i jednostek organizacyjnych. Całość jest - jak zwykle - dostępna w Aktualnościach, Nowościach Oświatowych oraz Komunikatach i Ostrzeżeniach. Warto zatem pamiętać o naszej stronie i profilu na FB (oficjalny, to ten z logo!). Zapraszamy zatem do krótkich opisów oraz galerii zdjęć5 stycznia odbyła się 30. sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Radni zdecydowali o zwiększeniu budżetu powiatu jarosławskiego o ponad 10 mln złotych. Taka decyzja wynika z otrzymania rządowej dotacji z Funduszu Przewozów Autobusowych dla PKS Jarosław, którego samorząd powiatowy jest właścicielem. Dzięki dofinansowaniu PFRON-u i umowie zawartej z samorządem powiatowym nowe auta do przewozu osób niepełnosprawnych trafiły do placówek w Pruchniku i Rokietnicy, a wkrótce także w Moszczanach. Umożliwią dowożenia na zajęcia terapeutyczne i rehabilitację kilkudziesięciu niepełnosprawnych - także osoby poruszające się na wózkach. Technikum nr 6 z Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych z Jarosławia najlepszym technikum na Podkarpaciu i na 21. miejscu w Polsce! W pierwszej dziesiątce podkarpackich techników, na miejscu 7., jest również Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (69. miejsce w Polsce). A wszystko w prestiżowym rankingu „Perspektywy 2021”. Szkoły z ZSDGiL i ZSTiO przez najbliższy rok będą mogły szczycić się „Złotą Tarczą”, czyli swoistym znakiem jakości. W pierwszej pięćdziesiątce techników na Podkarpaciu jest jeszcze Technikum nr 3 z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, na 35. miejscu. W osiemdziesiątce są także technika z Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących (59. miejsce), Zespołu Szkół Innowacyjnych (62. miejsce) i Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących (74. miejsce). Z „tarczą” w rankingu „Perspektywy 2021” uplasowały się dwa jarosławskie licea, co jest dużym sukcesem. „Srebrną Tarczą” będzie mogło legitymować się I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika (25. miejsce na Podkarpaciu i 466. w Polsce – awans o 7. pozycji). „Brązowa Tarcza” to zaś laur zdobyty przez II Liceum z Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego (41. wśród podkarpackich liceów i 740. miejsce w Polsce). Warto także odnotować 43. miejsce jarosławskiego liceum Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego. Zakup sprzętu medycznego oraz urządzeń do klimatyzacji i wentylacji powietrza dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. To nazwa projektu o wartości blisko 2,5 mln złotych, dofinansowanego z budżetu państwa. Ten wniosek został złożony przez samorząd powiatu jarosławskiego pod koniec 2020 roku, do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Ale to nie koniec. Kolejne dwa samorządowe wnioski, na łączną kwotę 500 tys. zł, również zostały pozytywnie rozpatrzone. Powiat jarosławski został Podkarpackim Liderem Samorządności oraz otrzymał nominację, pośród pięciu najlepszych powiatów Podkarpacia w Podkarpackiej Nagrodzie Samorządowej! Co więcej, Powiat otrzymał wyróżnienie za kreowanie wizerunku w sieci www. Wyniki ogłoszono 8 czerwca. Powiat jarosławski dostał kolejne 3 mln złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tym razem chodzi o przebudowę budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu dla potrzeb funkcjonowania Powiatowego Ogniska Baletowego. Przypomnijmy, że pierwsze 3 mln złotych dotyczyły wniosku do RFIL na przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu. Od 19 kwietnia 2021 r. ruszył pierwszy na Podkarpaciu, pilotażowy punkt szczepień powszechnych. Powstał w Jarosławiu, ze wsparciem samorządu powiatowego. 10 czerwca 2021 r. odbył się odbiór przebudowywanej drogi powiatowej w Wiązownicy. Głównym elementem inwestycji była budowa ronda. Samorząd powiatu jarosławskiego większość pieniędzy na ten cel pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (d. Fundusz Dróg Samorządowych). Swój wkład finansowy w przedsięwzięciu miała także gmina Wiązownica. Odnowiony z dbałością o historyczne detale, komfortowy, bezpieczny, dostępny i proekologiczny – taki jest dworzec w Radymnie po zakończonej przebudowie. 18 czerwca 2021 r. skorzystali z niego pierwsi podróżni. W uroczystym oddaniu do użytku wziął udział m.in. starosta jarosławski Stanisław Kłopot, warto bowiem wspomnieć, że staraniem samorządu powiatowego w 2020 roku zrewitalizowano ul. Kolejową, prowadzącą do budynku dworca, a pieniądze na ten cel powiat jarosławski pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Od połowy czerwca 2021 r., w powiecie jarosławskim ruszył nowy projekt społeczny skierowany dla osób z niepełnosprawnościami. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, bo taka jest jego nazwa, jest dofinansowany z rządowego Funduszu Solidarnościowego. Kwota, którą pozyskał na ten cel samorząd powiatowy to 623 tys. złotych, a operatorem Centrum jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu. W czerwcu 2021 r. Rada Powiatu Jarosławskiego udzieliła wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2020 Staroście Jarosławskiemu i Zarządowi Powiatu. W ramach „Szansy na lepsze” Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu otrzymał 2 mln zł  na wsparcie dla osób bezrobotnych z powiatu jarosławskiego. Te pieniądze przekładają się na wsparcie dla 140 osób bezrobotnych w wieku 30 i więcej lat. W grupie beneficjentów projektu są osoby m.in. długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami czy o niskich kwalifikacjach, czyli te, którym potencjalnie najtrudniej znaleźć zatrudnienie. 6 października 2021 r., w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowę dotyczącą wzmocnienia zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami SARS-CoV-2. Pieniądze z rezerwy celowej budżetu państwa trafiły dla dwunastu podkarpackich DPS-ów, m.in. do powiatu jarosławskiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego i rzeszowskiego. W przypadku powiatu jarosławskiego, rządowa dotacja w wysokości 156 tys. złotych zostanie rozdysponowana pomiędzy cztery DPS-y: w Moszczanach, Wysocku, Sośnicy i Jarosławiu, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W październiku 2021 r. rozpoczął się remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu. To jedna z najważniejszych inwestycji oświatowych powiatu jarosławskiego. Zamontowane zostaną nowe podjazdy i winda dla niepełnosprawnych. Wyremontowany zostanie także internat. 3 miliony złotych na ten cel pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W październiku 2021 r. rozpoczęły się również prace przy jednej z największych inwestycji drogowych samorządu powiatowego w najbliższych dwóch latach. Mowa o kompleksowej przebudowie siedmiokilometrowego odcinka drogi Kidałowice – Rokietnica za około 9,3 mln złotych. Będzie to dokończenie realizowanej od kilku lat inwestycji, na tej jednej z ważniejszych arterii drogowych powiatu jarosławskiego. Na ten cel pozyskano ponad 6 milionów złotych z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg 25 października 2021 r., premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszego naboru programu inwestycyjnego Polski Ład. Wśród beneficjentów są również gminy z powiatu jarosławskiego oraz bezpośrednio samorząd powiatowy. W tym ostatnim przypadku chodzi o  kilkukilometrową przebudowę dróg powiatowych: Jarosław - Wietlin - Łazy i Lubaczów - Laszki - Duńkowice (11,2 mln złotych) oraz Kidałowice - Morawsko (3,6 mln złotych). Ponad 40 inwestycji w nowe chodniki i nawierzchnie dróg, to efekt osiągnięty przez samorząd powiatowy w 2021 r., za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu. Jak w poprzednich latach, zdecydowana większość z nich została wykonana przy współpracy z lokalnymi samorządami gminnymi. Do tego trzeba doliczyć jeszcze przygotowanie kilkunastu kolejnych dokumentacji pod planowane w przyszłych latach inwestycje. Statystycznie rzecz ujmując w tym roku powstało blisko 6 km nowych chodników i ponad 7 km nawierzchni, za blisko 9,7 mln złotych (nie wliczając inwestycji z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, o tym wyżej). W samym Jarosławiu to 9 inwestycji na kwotę 2,5 mln złotych. 17 listopada przekazano wykonawcy tzw. „plac budowy”, czyli nową drogową inwestycję samorządu powiatowego. Mowa o drodze Pruchnik – Kramarzówka – Helusz. To następna tegoroczna inwestycja drogowa samorządu powiatowego realizowana dzięki pozyskaniu pieniędzy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pierwszą, czyli drogę Kidałowice – Rokietnica, rozpoczęto kilka tygodni wcześniej. Mowa o niebagatelnych kwotach, bo razem koszty obydwu inwestycji to ponad 24 miliony złotych, z czego blisko 16 milionów to dofinansowanie z Funduszu. W przypadku prac drogowych przy drodze Pruchnik – Kramarzówka – Helusz całość kosztów planowana jest na 14,741 mln złotych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg współfinansuje zadanie za kwotę 9,582 mln zł, resztę wyłoży samorząd powiatowy oraz współpracujący przy inwestycji samorząd gminy Pruchnik. Jak może wyglądać ziemia jarosławska za niecałe 10 lat z perspektywy samorządu powiatowego? Część odpowiedzi na to pytanie jest do sprawdzenia w przyjętej przez Radę Powiatu "Strategii rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021 - 2030". To jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych, który określa obszary strategiczne rozwoju, przypisując im proponowane zadania do realizacji w ciągu najbliższych kilku lat. W grudniu 2021 r. zakończył się kolejny etap prac przy kompleksowym remoncie budynku przy ulicy Tarnowskiego 1 w Jarosławiu. W przyszłości, po zakończeniu wszystkich etapów inwestycji, planowana jest tam siedziba Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej. W ramach prowadzonych prac wykonano izolację ścian w piwnicy i na parterze budynku w postaci tzw. iniekcji, zabezpieczając je w ten sposób przed wilgocią i czynnikami grzybotwórczymi. Powyższe zadanie dofinansowano ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Koszt całości wyniósł 135 tys. zł, przy dofinansowaniu w wysokości 80 tys. zł.
 • Galeria

W ostatnich dniach grudnia, zapraszamy na wirtualną wędrówkę przez rok 2021. Subiektywny i trudny wybór (działo się dużo, dużo więcej!) podsumowuje naj... z wielu działań samorządu powiatowego i jednostek organizacyjnych. Całość jest - jak zwykle - dostępna w Aktualnościach, Nowościach Oświatowych oraz Komunikatach i Ostrzeżeniach. Warto zatem pamiętać o naszej stronie i profilu na FB (oficjalny, to ten z logo!).

Zapraszamy zatem do krótkich opisów oraz galerii zdjęć

 1. 5 stycznia odbyła się 30. sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Radni zdecydowali o zwiększeniu budżetu powiatu jarosławskiego o ponad 10 mln złotych. Taka decyzja wynika z otrzymania rządowej dotacji z Funduszu Przewozów Autobusowych dla PKS Jarosław, którego samorząd powiatowy jest właścicielem.
 2. Dzięki dofinansowaniu PFRON-u i umowie zawartej z samorządem powiatowym nowe auta do przewozu osób niepełnosprawnych trafiły do placówek w Pruchniku i Rokietnicy, a wkrótce także w Moszczanach. Umożliwią dowożenia na zajęcia terapeutyczne i rehabilitację kilkudziesięciu niepełnosprawnych - także osoby poruszające się na wózkach.
 3. Technikum nr 6 z Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych z Jarosławia najlepszym technikum na Podkarpaciu i na 21. miejscu w Polsce! W pierwszej dziesiątce podkarpackich techników, na miejscu 7., jest również Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (69. miejsce w Polsce). A wszystko w prestiżowym rankingu „Perspektywy 2021”. Szkoły z ZSDGiL i ZSTiO przez najbliższy rok będą mogły szczycić się „Złotą Tarczą”, czyli swoistym znakiem jakości. W pierwszej pięćdziesiątce techników na Podkarpaciu jest jeszcze Technikum nr 3 z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, na 35. miejscu. W osiemdziesiątce są także technika z Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących (59. miejsce), Zespołu Szkół Innowacyjnych (62. miejsce) i Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących (74. miejsce). Z „tarczą” w rankingu „Perspektywy 2021” uplasowały się dwa jarosławskie licea, co jest dużym sukcesem. „Srebrną Tarczą” będzie mogło legitymować się I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika (25. miejsce na Podkarpaciu i 466. w Polsce – awans o 7. pozycji). „Brązowa Tarcza” to zaś laur zdobyty przez II Liceum z Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego (41. wśród podkarpackich liceów i 740. miejsce w Polsce). Warto także odnotować 43. miejsce jarosławskiego liceum Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego.
 4. Zakup sprzętu medycznego oraz urządzeń do klimatyzacji i wentylacji powietrza dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. To nazwa projektu o wartości blisko 2,5 mln złotych, dofinansowanego z budżetu państwa. Ten wniosek został złożony przez samorząd powiatu jarosławskiego pod koniec 2020 roku, do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Ale to nie koniec. Kolejne dwa samorządowe wnioski, na łączną kwotę 500 tys. zł, również zostały pozytywnie rozpatrzone.
 5. Powiat jarosławski został Podkarpackim Liderem Samorządności oraz otrzymał nominację, pośród pięciu najlepszych powiatów Podkarpacia w Podkarpackiej Nagrodzie Samorządowej! Co więcej, Powiat otrzymał wyróżnienie za kreowanie wizerunku w sieci www. Wyniki ogłoszono 8 czerwca.
 6. Powiat jarosławski dostał kolejne 3 mln złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tym razem chodzi o przebudowę budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu dla potrzeb funkcjonowania Powiatowego Ogniska Baletowego. Przypomnijmy, że pierwsze 3 mln złotych dotyczyły wniosku do RFIL na przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu.
 7. Od 19 kwietnia 2021 r. ruszył pierwszy na Podkarpaciu, pilotażowy punkt szczepień powszechnych. Powstał w Jarosławiu, ze wsparciem samorządu powiatowego.
 8. 10 czerwca 2021 r. odbył się odbiór przebudowywanej drogi powiatowej w Wiązownicy. Głównym elementem inwestycji była budowa ronda. Samorząd powiatu jarosławskiego większość pieniędzy na ten cel pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (d. Fundusz Dróg Samorządowych). Swój wkład finansowy w przedsięwzięciu miała także gmina Wiązownica.
 9. Odnowiony z dbałością o historyczne detale, komfortowy, bezpieczny, dostępny i proekologiczny – taki jest dworzec w Radymnie po zakończonej przebudowie. 18 czerwca 2021 r. skorzystali z niego pierwsi podróżni. W uroczystym oddaniu do użytku wziął udział m.in. starosta jarosławski Stanisław Kłopot, warto bowiem wspomnieć, że staraniem samorządu powiatowego w 2020 roku zrewitalizowano ul. Kolejową, prowadzącą do budynku dworca, a pieniądze na ten cel powiat jarosławski pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 10. Od połowy czerwca 2021 r., w powiecie jarosławskim ruszył nowy projekt społeczny skierowany dla osób z niepełnosprawnościami. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, bo taka jest jego nazwa, jest dofinansowany z rządowego Funduszu Solidarnościowego. Kwota, którą pozyskał na ten cel samorząd powiatowy to 623 tys. złotych, a operatorem Centrum jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.
 11. W czerwcu 2021 r. Rada Powiatu Jarosławskiego udzieliła wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2020 Staroście Jarosławskiemu i Zarządowi Powiatu.
 12. W ramach „Szansy na lepsze” Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu otrzymał 2 mln zł  na wsparcie dla osób bezrobotnych z powiatu jarosławskiego. Te pieniądze przekładają się na wsparcie dla 140 osób bezrobotnych w wieku 30 i więcej lat. W grupie beneficjentów projektu są osoby m.in. długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami czy o niskich kwalifikacjach, czyli te, którym potencjalnie najtrudniej znaleźć zatrudnienie.
 13. 6 października 2021 r., w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowę dotyczącą wzmocnienia zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami SARS-CoV-2. Pieniądze z rezerwy celowej budżetu państwa trafiły dla dwunastu podkarpackich DPS-ów, m.in. do powiatu jarosławskiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego i rzeszowskiego. W przypadku powiatu jarosławskiego, rządowa dotacja w wysokości 156 tys. złotych zostanie rozdysponowana pomiędzy cztery DPS-y: w Moszczanach, Wysocku, Sośnicy i Jarosławiu, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 14. W październiku 2021 r. rozpoczął się remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu. To jedna z najważniejszych inwestycji oświatowych powiatu jarosławskiego. Zamontowane zostaną nowe podjazdy i winda dla niepełnosprawnych. Wyremontowany zostanie także internat. 3 miliony złotych na ten cel pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 15. W październiku 2021 r. rozpoczęły się również prace przy jednej z największych inwestycji drogowych samorządu powiatowego w najbliższych dwóch latach. Mowa o kompleksowej przebudowie siedmiokilometrowego odcinka drogi Kidałowice – Rokietnica za około 9,3 mln złotych. Będzie to dokończenie realizowanej od kilku lat inwestycji, na tej jednej z ważniejszych arterii drogowych powiatu jarosławskiego. Na ten cel pozyskano ponad 6 milionów złotych z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg
 16. 25 października 2021 r., premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszego naboru programu inwestycyjnego Polski Ład. Wśród beneficjentów są również gminy z powiatu jarosławskiego oraz bezpośrednio samorząd powiatowy. W tym ostatnim przypadku chodzi o  kilkukilometrową przebudowę dróg powiatowych: Jarosław - Wietlin - Łazy i Lubaczów - Laszki - Duńkowice (11,2 mln złotych) oraz Kidałowice - Morawsko (3,6 mln złotych).
 17. Ponad 40 inwestycji w nowe chodniki i nawierzchnie dróg, to efekt osiągnięty przez samorząd powiatowy w 2021 r., za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu. Jak w poprzednich latach, zdecydowana większość z nich została wykonana przy współpracy z lokalnymi samorządami gminnymi. Do tego trzeba doliczyć jeszcze przygotowanie kilkunastu kolejnych dokumentacji pod planowane w przyszłych latach inwestycje. Statystycznie rzecz ujmując w tym roku powstało blisko 6 km nowych chodników i ponad 7 km nawierzchni, za blisko 9,7 mln złotych (nie wliczając inwestycji z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, o tym wyżej). W samym Jarosławiu to 9 inwestycji na kwotę 2,5 mln złotych.
 18. 17 listopada przekazano wykonawcy tzw. „plac budowy”, czyli nową drogową inwestycję samorządu powiatowego. Mowa o drodze Pruchnik – Kramarzówka – Helusz. To następna tegoroczna inwestycja drogowa samorządu powiatowego realizowana dzięki pozyskaniu pieniędzy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pierwszą, czyli drogę Kidałowice – Rokietnica, rozpoczęto kilka tygodni wcześniej. Mowa o niebagatelnych kwotach, bo razem koszty obydwu inwestycji to ponad 24 miliony złotych, z czego blisko 16 milionów to dofinansowanie z Funduszu. W przypadku prac drogowych przy drodze Pruchnik – Kramarzówka – Helusz całość kosztów planowana jest na 14,741 mln złotych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg współfinansuje zadanie za kwotę 9,582 mln zł, resztę wyłoży samorząd powiatowy oraz współpracujący przy inwestycji samorząd gminy Pruchnik.
 19. Jak może wyglądać ziemia jarosławska za niecałe 10 lat z perspektywy samorządu powiatowego? Część odpowiedzi na to pytanie jest do sprawdzenia w przyjętej przez Radę Powiatu "Strategii rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021 - 2030". To jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych, który określa obszary strategiczne rozwoju, przypisując im proponowane zadania do realizacji w ciągu najbliższych kilku lat.
 20. W grudniu 2021 r. zakończył się kolejny etap prac przy kompleksowym remoncie budynku przy ulicy Tarnowskiego 1 w Jarosławiu. W przyszłości, po zakończeniu wszystkich etapów inwestycji, planowana jest tam siedziba Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej. W ramach prowadzonych prac wykonano izolację ścian w piwnicy i na parterze budynku w postaci tzw. iniekcji, zabezpieczając je w ten sposób przed wilgocią i czynnikami grzybotwórczymi. Powyższe zadanie dofinansowano ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Koszt całości wyniósł 135 tys. zł, przy dofinansowaniu w wysokości 80 tys. zł.