Bezpieczne przejścia na drogach powiatowych. Powstaną kolejne.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Bezpieczne przejścia na drogach powiatowych. Powstaną kolejne.. 5 nowych, bezpiecznych przejść powstanie do 30 maja na drogach zarządzanych przez Powiat Jarosławski. Pieniądze na ten cel, w wysokości 1 miliona złotych, samorząd powiatowy pozyskał z funduszy rządowych, za pośrednictwem wojewody podkarpackiego. Przejścia powstaną w Radymnie, Pruchniku, Laszkach i dwa w Jarosławiu. - Wybór tych pięciu miejsc, gdzie powstaną „bezpieczne przejścia” nie był przypadkowy – informuje starosta jarosławski, Stanisław Kłopot. – W tych miejscach, tak jak w Radymnie czy Pruchniku, w ubiegłych latach dochodziło do wypadków śmiertelnych. Pozostałe to okolice szkół, skupisk sklepów. Zdarza się, że kierowcy zwłaszcza tam lubią niestety przekroczyć prędkość – zauważa starosta. Przejścia powstaną w następujących lokalizacjach:Radymno, ul. Złota Góra, (w pobliżu szkoła, przystanek autobusowy) Pruchnik, w ciągu drogi powiatowej (przy szkole) Laszki, w ciągu drogi powiatowej (ośrodek szkolenia kierowców, cmentarz) Jarosław, w ciągu drogi powiatowej (ul. Konfederacka, UP, przystanek autobusowy) Jarosław, w ciągu drogi powiatowej (ul. Żeromskiego, szkoła)- Jesteśmy już po procedurach przetargowych i podpisaniu umowy z wykonawcą – wyjaśnia dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu, Paweł Tworek. – Działania prowadzimy w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Przejścia mają zostać we wskazanych lokalizacjach „wyniesione” i odpowiednio oświetlone – dodaje dyrektor PZD.
  • Galeria

5 nowych, bezpiecznych przejść powstanie do 30 maja na drogach zarządzanych przez Powiat Jarosławski. Pieniądze na ten cel, w wysokości 1 miliona złotych, samorząd powiatowy pozyskał z funduszy rządowych, za pośrednictwem wojewody podkarpackiego. Przejścia powstaną w Radymnie, Pruchniku, Laszkach i dwa w Jarosławiu.

- Wybór tych pięciu miejsc, gdzie powstaną „bezpieczne przejścia” nie był przypadkowy – informuje starosta jarosławski, Stanisław Kłopot. – W tych miejscach, tak jak w Radymnie czy Pruchniku, w ubiegłych latach dochodziło do wypadków śmiertelnych. Pozostałe to okolice szkół, skupisk sklepów. Zdarza się, że kierowcy zwłaszcza tam lubią niestety przekroczyć prędkość – zauważa starosta.

Przejścia powstaną w następujących lokalizacjach:

  • Radymno, ul. Złota Góra, (w pobliżu szkoła, przystanek autobusowy)
  • Pruchnik, w ciągu drogi powiatowej (przy szkole)
  • Laszki, w ciągu drogi powiatowej (ośrodek szkolenia kierowców, cmentarz)
  • Jarosław, w ciągu drogi powiatowej (ul. Konfederacka, UP, przystanek autobusowy)
  • Jarosław, w ciągu drogi powiatowej (ul. Żeromskiego, szkoła)

- Jesteśmy już po procedurach przetargowych i podpisaniu umowy z wykonawcą – wyjaśnia dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu, Paweł Tworek. – Działania prowadzimy w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Przejścia mają zostać we wskazanych lokalizacjach „wyniesione” i odpowiednio oświetlone – dodaje dyrektor PZD.