Pamięci Czesławy Puzon ps. "Baśka"

  • Wydrukuj
  • Email
  • Pamięci Czesławy Puzon ps. "Baśka". Harcerze z jarosławskiego Hufca ZHP uroczyście świętowali pamięć swojej Patronki - Czesławy Puzon ps. "Baśka". List gratulacyjny z tej okazji skierował do druhen i druhów również starosta jarosławski Stanisław Kłopot: Z okazji Święta Patronki Hufca ZHP Jarosław – Czesławy „Baśki” Puzon, składam wszystkim Harcerzom najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności podczas pełnienia służby w szeregach ZHP, wytrwałości w samodoskonaleniu, ale także korzyści w postaci dobrej aktywności w radosnej atmosferze. Codziennie podejmujemy setki mniej lub bardziej istotnych decyzji. Dotyczą spraw przyziemnych lub bardziej złożonych. Czesława „Baśka” Puzon żyła tak jak my. Jednak to jej heroiczna postawa wobec najtrudniejszych wyborów sprawiła, że stała się postacią, która trwale zapisała się w sercach Jarosławian, i nie tylko. Jej życie, poświęcenie i bohaterska śmierć napawa nas dumą ale zarazem niepokojem. Trzeba zadać sobie pytanie, jak postąpilibyśmy w obliczu takich wyzwań jakie miała przed sobą Czesława „Baśka” Puzon. Była młodą, można powiedzieć, niedoświadczoną osobą, a jednak podjęła tylko słuszne decyzje. Została członkiem Armii Krajowej, pracowała w konspiracji, z narażeniem życia kolportowała prasę podziemną, dostarczała rozkazy i rozpowszechniała zakazane komunikaty radiowe. Ostatecznie, aresztowana i rozstrzelana w lesie kidałowickim w 1944 roku. Przyczyniła się w dużej mierze do walki o Polskę. Obyśmy nigdy nie musieli stawać w obliczu takich wyborów. Nie zapominajmy jednak, że inspirację i wzór z tej bohaterskiej postaci można czerpać w każdym momencie naszego życia. Zdj. Hufiec ZHP Jarosław Dziękujemy
  • Galeria

Harcerze z jarosławskiego Hufca ZHP uroczyście świętowali pamięć swojej Patronki - Czesławy Puzon ps. "Baśka". List gratulacyjny z tej okazji skierował do druhen i druhów również starosta jarosławski Stanisław Kłopot:

Z okazji Święta Patronki Hufca ZHP Jarosław – Czesławy „Baśki” Puzon, składam wszystkim Harcerzom najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności podczas pełnienia służby w szeregach ZHP, wytrwałości w samodoskonaleniu, ale także korzyści w postaci dobrej aktywności w radosnej atmosferze.

Codziennie podejmujemy setki mniej lub bardziej istotnych decyzji. Dotyczą spraw przyziemnych lub bardziej złożonych. Czesława „Baśka” Puzon żyła tak jak my. Jednak to jej heroiczna postawa wobec najtrudniejszych wyborów sprawiła, że stała się postacią, która trwale zapisała się w sercach Jarosławian, i nie tylko.

Jej życie, poświęcenie i bohaterska śmierć napawa nas dumą ale zarazem niepokojem. Trzeba zadać sobie pytanie, jak postąpilibyśmy w obliczu takich wyzwań jakie miała przed sobą Czesława „Baśka” Puzon. Była młodą, można powiedzieć, niedoświadczoną osobą, a jednak podjęła tylko słuszne decyzje. Została członkiem Armii Krajowej, pracowała w konspiracji, z narażeniem życia kolportowała prasę podziemną, dostarczała rozkazy i rozpowszechniała zakazane komunikaty radiowe. Ostatecznie, aresztowana i rozstrzelana w lesie kidałowickim w 1944 roku. Przyczyniła się w dużej mierze do walki o Polskę.

Obyśmy nigdy nie musieli stawać w obliczu takich wyborów. Nie zapominajmy jednak, że inspirację i wzór z tej bohaterskiej postaci można czerpać w każdym momencie naszego życia.

Zdj. Hufiec ZHP Jarosław Dziękujemy