Odbiór drogi powiatowej nr 1726R Wierzbna- Cieszacin

  • Wydrukuj
  • Email
  • Odbiór drogi powiatowej nr 1726R Wierzbna- Cieszacin. 28 lipca 2022 roku został dokonany odbiór techniczny drogi powiatowej nr 1726R Wierzbna-Cieszacin. W odbiorze uczestniczyli: Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, radny Powiatu Jarosławskiego Stanisław Sopel, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek wraz z pracownikami, Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń, przedstawiciel wykonawcy Usługi Transportowe Piotr Jedynak, Sołtys Sołectwa Cieszacin Mały Dorota Socha oraz Radny Sołectwa Cieszacin Mały Jan Słoma. Przebudowany odcinek łącznie mierzy 1267 m. W ramach zakresu robót została wykonana nowa konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej. Wartość inwestycji to 649 263, 72 zł. - Cieszę się, że możemy przekazać mieszkańcom Powiatu Jarosławskiego kolejną drogę do użytkowania. Bardzo długo wyczekiwana inwestycja może dziś cieszyć lokalną społeczność - komentuje Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot
  • Galeria

28 lipca 2022 roku został dokonany odbiór techniczny drogi powiatowej nr 1726R Wierzbna-Cieszacin.

W odbiorze uczestniczyli: Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, radny Powiatu Jarosławskiego Stanisław Sopel, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek wraz z pracownikami, Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń, przedstawiciel wykonawcy Usługi Transportowe Piotr Jedynak, Sołtys Sołectwa Cieszacin Mały Dorota Socha oraz Radny Sołectwa Cieszacin Mały Jan Słoma.

Przebudowany odcinek łącznie mierzy 1267 m. W ramach zakresu robót została wykonana nowa konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej. Wartość inwestycji to 649 263, 72 zł.

- Cieszę się, że możemy przekazać mieszkańcom Powiatu Jarosławskiego kolejną drogę do użytkowania. Bardzo długo wyczekiwana inwestycja może dziś cieszyć lokalną społeczność - komentuje Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot