LI Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

  • Wydrukuj
  • Email
  • LI Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. 29 lipca 2022 roku odbyła się LI Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego.Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor. Posiedzenie rozpoczęło się przedstawieniem przez Starostę Jarosławskiego Stanisława Kłopota informacji dotyczących prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy L, a LI Sesją Rady Powiatu. Wspomniał on m.in. o etapie rekrutacji do klas pierwszych w szkołach ponadpodstawowych w którym  udział wzięło 1788 uczniów, w stosunku do ubiegłego roku liczba ta wzrosła (1209 uczniów w 2021r.), otrzymanej promesie z Funduszu Leśnego z Lasów Państwowych w kwocie 1 719 900 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1778 R Pruchnik-Kramarzówka-Helusz w km 0+000 - 8+ 365, ogłoszonym konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu, podpisaniu w Saarpfaalz-Kreis "Międzynarodowego Sojuszu na rzecz pokoju i wspólnoty Europy". Starosta Jarosławski Stanisław Klopot poinformował również o zmianach budżetowych na 2022 rok w związku m.in. z inwestycjami drogowymi w Powiecie Jarosławskim, informując o procentowym udziale gmin w partycypacji kosztów przebudowy dróg, chodników. Rada Powiatu Jarosławskiego podjęła uchwały m.in.w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski w ramach, której kwota stypendium wzrosła z 80 zł miesięcznie na 120 zł przy średniej ocen 4,75 i zachowaniu bardzo dobrym. Podjęte zostały uchwały również w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym na terenie powiatu jarosławskiego,w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu oraz terminie i sposobie jej wnoszenia, w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Jarosławskim na lata 2017-2022Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot przedstawił sytuację ekonomiczno-finansową Centrum Opieki Medycznej za 2021 rok. Radny Kamil Dziukiewicz przekazał informacje na temat środków jakie otrzymał COM Jarosław w kwocie 2 000 000 zł z Ministerstwa Zdrowia.  Środki zostaną przeznaczone na zakup m.in.aparatu RTG, stacji diagnostycznej, radiologicznej, 2 aparatów USG, respiratora, 2 komór i 2 mikroskopów do laboratorium. Radny dodał, iż pozyskane środki do zasługa współpracy Posła na Sejm RP Tadeusza Chrzana, Starosty Jarosławskiego Stanisława Kłopota oraz Dyrektora COM Jarosław Piotra Pochopnia za co publicznie wyraził wdzięczność i podziękowanie.Podkreślił również, że to wyjątkowe wyróżnienie dla jarosławskiego szpitala, ponieważ tylko 30 szpitali z całej Polski otrzymało takie dofinansowanie. Całość sesji dostępna jest na stronie:https://www.youtube.com/watch?v=7P7euBRNkOg 
  • Galeria

29 lipca 2022 roku odbyła się LI Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego.Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor.

Posiedzenie rozpoczęło się przedstawieniem przez Starostę Jarosławskiego Stanisława Kłopota informacji dotyczących prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy L, a LI Sesją Rady Powiatu. Wspomniał on m.in. o etapie rekrutacji do klas pierwszych w szkołach ponadpodstawowych w którym  udział wzięło 1788 uczniów, w stosunku do ubiegłego roku liczba ta wzrosła (1209 uczniów w 2021r.), otrzymanej promesie z Funduszu Leśnego z Lasów Państwowych w kwocie 1 719 900 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1778 R Pruchnik-Kramarzówka-Helusz w km 0+000 - 8+ 365, ogłoszonym konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu, podpisaniu w Saarpfaalz-Kreis "Międzynarodowego Sojuszu na rzecz pokoju i wspólnoty Europy".

01

 

Starosta Jarosławski Stanisław Klopot poinformował również o zmianach budżetowych na 2022 rok w związku m.in. z inwestycjami drogowymi w Powiecie Jarosławskim, informując o procentowym udziale gmin w partycypacji kosztów przebudowy dróg, chodników.

Rada Powiatu Jarosławskiego podjęła uchwały m.in.w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski w ramach, której kwota stypendium wzrosła z 80 zł miesięcznie na 120 zł przy średniej ocen 4,75 i zachowaniu bardzo dobrym. Podjęte zostały uchwały również w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym na terenie powiatu jarosławskiego,w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu oraz terminie i sposobie jej wnoszenia, w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Jarosławskim na lata 2017-2022

zmniejszone

Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot przedstawił sytuację ekonomiczno-finansową Centrum Opieki Medycznej za 2021 rok. Radny Kamil Dziukiewicz przekazał informacje na temat środków jakie otrzymał COM Jarosław w kwocie 2 000 000 zł z Ministerstwa Zdrowia.  Środki zostaną przeznaczone na zakup m.in.aparatu RTG, stacji diagnostycznej, radiologicznej, 2 aparatów USG, respiratora, 2 komór i 2 mikroskopów do laboratorium. Radny dodał, iż pozyskane środki do zasługa współpracy Posła na Sejm RP Tadeusza Chrzana, Starosty Jarosławskiego Stanisława Kłopota oraz Dyrektora COM Jarosław Piotra Pochopnia za co publicznie wyraził wdzięczność i podziękowanie.Podkreślił również, że to wyjątkowe wyróżnienie dla jarosławskiego szpitala, ponieważ tylko 30 szpitali z całej Polski otrzymało takie dofinansowanie.

Całość sesji dostępna jest na stronie:https://www.youtube.com/watch?v=7P7euBRNkOg