Powiatowe Święto Edukacji Narodowej

 • Wydrukuj
 • Email
 • Powiatowe Święto Edukacji Narodowej. W dniu 12 października w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbyły się obchody Powiatowego Święta Edukacji. Gospodarzem uroczystości był Starosta Jarosławski – Stanisław Kłopot, a nad przebiegiem całego przedsięwzięcia czuwała Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Marta Kurpiel. Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się m.in. Anna Huk – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Mariusz Trojak – Wicestarosta Jarosławski, Marek Kisielewicz – Członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego, Kamil Dziukiewicz i Tomasz Kulesza– radni powiatu, Elżbieta Pazyniak – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji, Marzena Kaczor – Schmidt – audytor wewnętrzny, Jadwiga Marycka – Legeny – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Jadwiga Piątek – Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, Andrzej Mamak Prezes Zarządu Oddziału ZNP, dyrektorzy szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski, nagrodzeni nauczyciele oraz pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Na wstępie uroczystości głos zabrał Starosta Jarosławski – Stanisław Kłopot, który nawiązał do rocznic ustanowienia Dnia Nauczyciela i powołania Komisji Edukacji Narodowej oraz do znaczenia oświaty we współczesnym świecie. Starosta podkreślił, że szczególną uwagę należy zwrócić na wychowywanie młodego pokolenia i m.in. powiedział: „Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyrażam swoje uznanie i kieruję szczególne podziękowania do tych Nauczycieli, którzy umieją nie tylko przekazywać wiedzę, przygotowywać uczniów do konkursów i olimpiad, ale chcą i potrafią wpływać na ich wychowanie, kształtują ich poglądy i postawy oraz dbają o wszechstronny rozwój i duchowe piękno”. W programie uroczystości znalazły się również życzenia i gratulacje dla nauczycieli i pracowników oświaty, które złożyli Wicemarszałek – Anna Huk, przedstawiciel Komisji Oświaty – Tomasz Kulesza oraz przedstawiciele związków zawodowych – Jadwiga Piątek i Andrzej Mamak. W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie Nagród Starosty Jarosławskiego. Otrzymali je wg szkół i placówek:Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie-Skłodowskiej: Bożena Wojciechowska, Małgorzata Bratek, Agnieszka Siwoń, Maciej Jastrzębski, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika: Zofia Ciesielska, Jakub Duda, Zbigniew Tabor, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących: Joanna Czyż, Dorota Łyczakowska, Anna Pszon-Ziegelheim, Tomasz Turoń, Krzysztof Żołyniak, Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego: Mieczysław Rodzinka, Marzena Martynowicz, Łukasz Woźniak, Zespół Szkół Innowacyjnych: Ewa Żelaznowska, Aneta Stój – Krupa, Jolanta Wiśniewska, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego: Dorota Przytocka, Aneta Socha, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej: Justyna Nalepa-Harpula, Aneta Przeszło, Marta Bąk, Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie: Anna Bielenda, Zbigniew Pych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II: Wojciech Głąb, Aneta Mrazek, Agnieszka Drozdowicz, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: Aleksandra Pawlak, Dorota Olejarska-Moskwiak, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: Marek Machnik, Marian Kubejko, Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych: Katarzyna Gmyrek.Miłym akcentem uroczystości był program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, który nawiązał do historii szkolnej orkiestry, której 75 rocznicę wkrótce będą obchodzić. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Marta Kurpiel serdecznie dziękuje Pani dyr. ZSBiO – Dorocie Kalecie, Panu dyr. Robertowi Drewniakowi i Pracownikom Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych za pomoc w organizacji przedsięwzięcia i jego sprawny przebieg. Przemówienie Starosty Jarosławskiego Stanisława Kłopota skierowane do uczestników Dnia Edukacji Narodowej Szanowni Państwo! Zapewne większość z Państwa wie, że w tym roku przypada okrągła, bo 50 rocznica ustanowienia Dnia Nauczyciela, przemianowanego w 1982 r. na Dzień Edukacji Narodowej – dzień i święto, które upamiętniać miały 14 października 1773 r., kiedy to powołano do życia pierwszą w Polsce i w Europie władzę oświatową, którą była Komisja Edukacji Narodowej. Jak widać już prawie 250 lat temu edukacja i wychowanie młodego pokolenia leżały rządzącym na sercu, gdyż było wiadomo, że kształcenie i formowanie młodych ludzi stanowi przyszłość kraju i wyznacza kierunki jego rozwoju. Czy po upływie tych 250 lat bardzo się zmieniła idea oświaty? Myślę, że nie. Oczywiście zmieniają się programy, warunki nauki, narzędzia i formy pracy z uczniami, ale idea jest podobna – dzisiejszy uczeń, a jutrzejszy absolwent szkoły ma stanowić o charakterze społeczeństwa; ma pełnić określone funkcje i role społeczne, zajmować stanowiska, podejmować pracę zawodową i reprezentować określone postawy. Mając na uwadze przyszłość kraju, galopujące zmiany i przeobrażenia na lokalnym i globalnym rynku pracy, potrzebę ciągłego dostosowania programów nauczania i warunków nauki do oczekiwań pracodawców, uczelni wyższych i całej gospodarki, nasuwa się pytanie: Jaka powinna być szkoła? Jak i czego uczyć? W jakich wartościach wychowywać młode pokolenie? Myślę, że najkrótsza odpowiedź to słowa Janusza Korczaka – KAŻDE DZIECKO TO WAŻNY I WIELKI ŚWIAT.  Ta szkoła jest więc dobra, która wspiera ucznia w jego rozwoju, która nie zabija jego talentu, która w sprzyjającej atmosferze pozwala zdobywać mu wiedzę, umiejętności i kompetencje. Ta szkoła jest dobra, która uczy szanować wartości, pokazuje jak korzystać z dóbr kultury i narodowego dziedzictwa, która rozwija w uczniach patriotyzm i przywiązanie do narodowych symboli. Słowem – ta szkoła jest dobra, która uczy i wychowuje, która zapewnia uczniowi bezpieczeństwo psychiczne i wszechstronny rozwój. Dziś, w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, zwracam się do wszystkich Nauczycieli i Pracowników oświaty z podziękowaniami i serdecznymi życzeniami. Składam wyrazy uznania za Waszą pracę na rzecz kształcenia i wychowania młodego pokolenia Polaków. To dzięki Waszej pracy młodzież uczy się rozumieć otaczający ją świat, zdobywać wiedzę i umiejętności, uczy się korzystać z dobrodziejstw techniki i technologii informacyjnej. Rozpoznaje i rozwija swoje pasje i zainteresowania. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyrażam swoje uznanie i kieruję szczególne podziękowania do tych Nauczycieli, którzy umieją nie tylko przekazywać wiedzę, przygotowywać uczniów do konkursów i olimpiad, ale chcą i potrafią wpływać na ich wychowanie, kształtują ich poglądy i postawy oraz dbają o wszechstronny rozwój i duchowe piękno. Im szybciej rozwija się świat, im szerzej otwierają się granice, a młodzi ludzie zewsząd zasypywani są różnymi informacjami, tym bardziej potrzeba nam nauczycieli, którzy będą dla uczniów przewodnikami i autorytetami, na wiedzy których będą mogli się oprzeć, z doświadczenia i mądrości których będą mogli skorzystać. Szanowni Państwo! Z okazji Święta Edukacji wszystkim osobom związanym z edukacją składam najlepsze życzenia. Niech wykonywany zawód przynosi Państwu dużo zadowolenia i satysfakcji, a pamięć i wdzięczność wychowanków niech wynagradza trud i pracę włożone w ich nauczanie i wychowanie. Stanisław Kłopot Starosta Jarosławski Tekst: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Zdjęcia: Wydział Rozwoju i Promocji
 • Galeria

W dniu 12 października w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbyły się obchody Powiatowego Święta Edukacji. Gospodarzem uroczystości był Starosta Jarosławski – Stanisław Kłopot, a nad przebiegiem całego przedsięwzięcia czuwała Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Marta Kurpiel. Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się m.in. Anna Huk – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Mariusz Trojak – Wicestarosta Jarosławski, Marek Kisielewicz – Członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego, Kamil Dziukiewicz i Tomasz Kulesza– radni powiatu, Elżbieta Pazyniak – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji, Marzena Kaczor – Schmidt – audytor wewnętrzny, Jadwiga Marycka – Legeny – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Jadwiga Piątek – Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, Andrzej Mamak Prezes Zarządu Oddziału ZNP, dyrektorzy szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski, nagrodzeni nauczyciele oraz pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Na wstępie uroczystości głos zabrał Starosta Jarosławski – Stanisław Kłopot, który nawiązał do rocznic ustanowienia Dnia Nauczyciela i powołania Komisji Edukacji Narodowej oraz do znaczenia oświaty we współczesnym świecie. Starosta podkreślił, że szczególną uwagę należy zwrócić na wychowywanie młodego pokolenia i m.in. powiedział: „Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyrażam swoje uznanie i kieruję szczególne podziękowania do tych Nauczycieli, którzy umieją nie tylko przekazywać wiedzę, przygotowywać uczniów do konkursów i olimpiad, ale chcą i potrafią wpływać na ich wychowanie, kształtują ich poglądy i postawy oraz dbają o wszechstronny rozwój i duchowe piękno”.

W programie uroczystości znalazły się również życzenia i gratulacje dla nauczycieli i pracowników oświaty, które złożyli Wicemarszałek – Anna Huk, przedstawiciel Komisji Oświaty – Tomasz Kulesza oraz przedstawiciele związków zawodowych – Jadwiga Piątek i Andrzej Mamak. W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie Nagród Starosty Jarosławskiego. Otrzymali je wg szkół i placówek: 

 • Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie-Skłodowskiej: Bożena Wojciechowska, Małgorzata Bratek, Agnieszka Siwoń, Maciej Jastrzębski,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika: Zofia Ciesielska, Jakub Duda, Zbigniew Tabor,
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących: Joanna Czyż, Dorota Łyczakowska, Anna Pszon-Ziegelheim, Tomasz Turoń, Krzysztof Żołyniak,
 • Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego: Mieczysław Rodzinka, Marzena Martynowicz, Łukasz Woźniak,
 • Zespół Szkół Innowacyjnych: Ewa Żelaznowska, Aneta Stój – Krupa, Jolanta Wiśniewska,
 • Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego: Dorota Przytocka, Aneta Socha,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej: Justyna Nalepa-Harpula, Aneta Przeszło, Marta Bąk,
 • Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie: Anna Bielenda, Zbigniew Pych,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II: Wojciech Głąb, Aneta Mrazek, Agnieszka Drozdowicz,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: Aleksandra Pawlak, Dorota Olejarska-Moskwiak,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: Marek Machnik, Marian Kubejko,
 • Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych: Katarzyna Gmyrek.

Miłym akcentem uroczystości był program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, który nawiązał do historii szkolnej orkiestry, której 75 rocznicę wkrótce będą obchodzić.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Marta Kurpiel serdecznie dziękuje Pani dyr. ZSBiO – Dorocie Kalecie, Panu dyr. Robertowi Drewniakowi i Pracownikom Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych za pomoc w organizacji przedsięwzięcia i jego sprawny przebieg.

Przemówienie Starosty Jarosławskiego Stanisława Kłopota skierowane do uczestników Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo!

Zapewne większość z Państwa wie, że w tym roku przypada okrągła, bo 50 rocznica ustanowienia Dnia Nauczyciela, przemianowanego w 1982 r. na Dzień Edukacji Narodowej – dzień i święto, które upamiętniać miały 14 października 1773 r., kiedy to powołano do życia pierwszą w Polsce i w Europie władzę oświatową, którą była Komisja Edukacji Narodowej. Jak widać już prawie 250 lat temu edukacja i wychowanie młodego pokolenia leżały rządzącym na sercu, gdyż było wiadomo, że kształcenie i formowanie młodych ludzi stanowi przyszłość kraju i wyznacza kierunki jego rozwoju.

Czy po upływie tych 250 lat bardzo się zmieniła idea oświaty? Myślę, że nie. Oczywiście zmieniają się programy, warunki nauki, narzędzia i formy pracy z uczniami, ale idea jest podobna – dzisiejszy uczeń, a jutrzejszy absolwent szkoły ma stanowić o charakterze społeczeństwa; ma pełnić określone funkcje i role społeczne, zajmować stanowiska, podejmować pracę zawodową i reprezentować określone postawy.

Mając na uwadze przyszłość kraju, galopujące zmiany i przeobrażenia na lokalnym i globalnym rynku pracy, potrzebę ciągłego dostosowania programów nauczania i warunków nauki do oczekiwań pracodawców, uczelni wyższych i całej gospodarki, nasuwa się pytanie: Jaka powinna być szkoła? Jak i czego uczyć? W jakich wartościach wychowywać młode pokolenie?

Myślę, że najkrótsza odpowiedź to słowa Janusza Korczaka – KAŻDE DZIECKO TO WAŻNY I WIELKI ŚWIAT.  Ta szkoła jest więc dobra, która wspiera ucznia w jego rozwoju, która nie zabija jego talentu, która w sprzyjającej atmosferze pozwala zdobywać mu wiedzę, umiejętności i kompetencje. Ta szkoła jest dobra, która uczy szanować wartości, pokazuje jak korzystać z dóbr kultury i narodowego dziedzictwa, która rozwija w uczniach patriotyzm i przywiązanie do narodowych symboli. Słowem – ta szkoła jest dobra, która uczy i wychowuje, która zapewnia uczniowi bezpieczeństwo psychiczne i wszechstronny rozwój.

Dziś, w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, zwracam się do wszystkich Nauczycieli i Pracowników oświaty z podziękowaniami i serdecznymi życzeniami. Składam wyrazy uznania za Waszą pracę na rzecz kształcenia i wychowania młodego pokolenia Polaków. To dzięki Waszej pracy młodzież uczy się rozumieć otaczający ją świat, zdobywać wiedzę i umiejętności, uczy się korzystać z dobrodziejstw techniki i technologii informacyjnej. Rozpoznaje i rozwija swoje pasje i zainteresowania.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyrażam swoje uznanie i kieruję szczególne podziękowania do tych Nauczycieli, którzy umieją nie tylko przekazywać wiedzę, przygotowywać uczniów do konkursów i olimpiad, ale chcą i potrafią wpływać na ich wychowanie, kształtują ich poglądy i postawy oraz dbają o wszechstronny rozwój i duchowe piękno.

Im szybciej rozwija się świat, im szerzej otwierają się granice, a młodzi ludzie zewsząd zasypywani są różnymi informacjami, tym bardziej potrzeba nam nauczycieli, którzy będą dla uczniów przewodnikami i autorytetami, na wiedzy których będą mogli się oprzeć, z doświadczenia i mądrości których będą mogli skorzystać.

Szanowni Państwo!

Z okazji Święta Edukacji wszystkim osobom związanym z edukacją składam najlepsze życzenia. Niech wykonywany zawód przynosi Państwu dużo zadowolenia i satysfakcji, a pamięć i wdzięczność wychowanków niech wynagradza trud i pracę włożone w ich nauczanie i wychowanie.

Stanisław Kłopot

Starosta Jarosławski

 

Tekst: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Zdjęcia: Wydział Rozwoju i Promocji