Wiodący Ośrodek Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczy zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym

 • Wydrukuj
 • Email
 • Wiodący Ośrodek Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczy zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym. Z radością informujemy, że od 13 marca 2023 roku rozpoczyna się działalność Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno –Opiekuńczego – edycja 2023. Ośrodek funkcjonuje w siedzibie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu, ulica imienia Jana Pawła II nr 30. Wiodący Ośrodek Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczy organizowany jest  w ramach realizacji rządowego programu "Za życiem", którego celem jest wsparcie rehabilitacyjne rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami. Wszystkie realizowane formy wsparcia i pomocy dzieciom w wieku przedszkolnym oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym finansowane są na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Jarosławiu a Ministerstwem Edukacji Narodowej.  Na rok 2023 placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 243 540,00  zł, które w całości przeznaczone są na realizację zajęć terapeutycznych z dziećmi oraz wsparcia ich rodzin. Wybór Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu na realizatora usług w ramach Wiodącego  Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno - Opiekuńczego nie był przypadkowy ze względu na fakt, że od wielu lat placówka świadczy usługi edukacyjne, rewalidacyjne i terapeutyczne, które cechuje wysoki poziom oraz profesjonalizm zatrudnionych w nim specjalistów. Głównym zadaniem Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno -Opiekuńczego jest udzielanie kompleksowego wsparcia terapeutycznego rodzinom z dziećmi, u których wykryto wady rozwojowe oraz rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością od narodzin dziecka do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci najmłodszych w wieku od 0 do 3 lat. W ramach WOKRO realizowane są działania mające na celu wieloprofilowe stymulowanie dziecka na wczesnym etapie rozwoju, które w przyszłości pozytywnie wpłyną na poziom funkcjonowania w trakcie dalszej edukacji i rehabilitacji. Rodzice/opiekunowie prawni i dzieci zgłaszający się do Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno -Rehabilitacyjno-Opiekuńczego mogą oczekiwać następujących form wsparcia:udzielania specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka; organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów prawnych dziecka; wskazywania właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej; wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom; organizowania w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych zajęć rewalidacyjnych prowadzonych przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze do 5 godzin w tygodniu, (np. zajęcia z zakresu terapii indywidualnej wspierającej rozwój dziecka, logopedii, rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej, stymulacji polisensorycznej, psychologicznego wsparcia terapeutycznego dzieci i rodziny) koordynowania korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu jarosławskiego.Warunkiem przyjęcia dziecka do Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego jest:zameldowanie i zamieszkiwanie na terenie miasta Jarosławia lub Powiatu Jarosławskiego, posiadanie Orzeczenia o Niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności lub Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub Orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.Rodziców/opiekunów prawnych zainteresowanych udzieleniem dodatkowego, bezpłatnego wsparcia dla ich dzieci w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym prosimy o kontakt pod numerem telefonu 16 6212431. Podczas rozmowy zostanie ustalony termin pierwszego spotkania z dzieckiem i jego rodzicami w siedzibie Ośrodka – ul. imienia Jana Pawła II nr 30 w Jarosławiu. Informacja prasowa (tekst, zdj.) SOSW Jarosław
 • Galeria

Z radością informujemy, że od 13 marca 2023 roku rozpoczyna się działalność Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno –Opiekuńczego – edycja 2023. Ośrodek funkcjonuje w siedzibie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu, ulica imienia Jana Pawła II nr 30.

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczy organizowany jest  w ramach realizacji rządowego programu "Za życiem", którego celem jest wsparcie rehabilitacyjne rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami. Wszystkie realizowane formy wsparcia i pomocy dzieciom w wieku przedszkolnym oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym finansowane są na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Jarosławiu a Ministerstwem Edukacji Narodowej.  Na rok 2023 placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 243 540,00  zł, które w całości przeznaczone są na realizację zajęć terapeutycznych z dziećmi oraz wsparcia ich rodzin. 

Wybór Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu na realizatora usług w ramach Wiodącego  Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno - Opiekuńczego nie był przypadkowy ze względu na fakt, że od wielu lat placówka świadczy usługi edukacyjne, rewalidacyjne i terapeutyczne, które cechuje wysoki poziom oraz profesjonalizm zatrudnionych w nim specjalistów.

Głównym zadaniem Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno -Opiekuńczego jest udzielanie kompleksowego wsparcia terapeutycznego rodzinom z dziećmi, u których wykryto wady rozwojowe oraz rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością od narodzin dziecka do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci najmłodszych w wieku od 0 do 3 lat. W ramach WOKRO realizowane są działania mające na celu wieloprofilowe stymulowanie dziecka na wczesnym etapie rozwoju, które w przyszłości pozytywnie wpłyną na poziom funkcjonowania w trakcie dalszej edukacji i rehabilitacji.

Rodzice/opiekunowie prawni i dzieci zgłaszający się do Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno -Rehabilitacyjno-Opiekuńczego mogą oczekiwać następujących form wsparcia:

 • udzielania specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów prawnych dziecka;
 • wskazywania właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • organizowania w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych zajęć rewalidacyjnych prowadzonych przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze do 5 godzin w tygodniu, (np. zajęcia z zakresu terapii indywidualnej wspierającej rozwój dziecka, logopedii, rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej, stymulacji polisensorycznej, psychologicznego wsparcia terapeutycznego dzieci i rodziny)
 • koordynowania korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu jarosławskiego.

Warunkiem przyjęcia dziecka do Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego jest:

 • zameldowanie i zamieszkiwanie na terenie miasta Jarosławia lub Powiatu Jarosławskiego,
 • posiadanie Orzeczenia o Niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności lub Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub Orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Rodziców/opiekunów prawnych zainteresowanych udzieleniem dodatkowego, bezpłatnego wsparcia dla ich dzieci w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym prosimy o kontakt pod numerem telefonu 16 6212431.

Podczas rozmowy zostanie ustalony termin pierwszego spotkania z dzieckiem i jego rodzicami w siedzibie Ośrodka – ul. imienia Jana Pawła II nr 30 w Jarosławiu.

 

Informacja prasowa (tekst, zdj.) SOSW Jarosław