Jedna z największych inwestycji budowlanych Powiatu Jarosławskiego zakończona!

  • Wydrukuj
  • Email
  • Jedna z największych inwestycji budowlanych Powiatu Jarosławskiego zakończona!. Z powodzeniem zakończyła się jedna z największych inwestycji budowlanych Powiatu Jarosławskiego. Jej przedmiotem była przebudowa budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Jana Pawła II 30, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych. Przypominamy, że koszt inwestycji wyniósł ponad 6 mln zł, z czego połowa pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast pozostała część została sfinansowana przez Powiat Jarosławski. Szczegółowe informacje, na temat wszystkich wykonanych prac znajdują się TUTAJ 27 marca odbyło się oficjalne otwarcie. W uroczystości uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Dyrektor Generalny Województwa Podkarpackiego Marcin Zaborniak, w imieniu Podkarpackiej Kurator Oświaty Ewy Rauch - Ewa Jakubas – starszy wizytator Kuratorium w Rzeszowie, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Skarbnik Agnieszka Mroczka, Sekretarz Bożena Gmyrek, Członkowie Zarządu Powiatu Marek Sobolewski i Krzysztof Cebulak, Radny Kamil Dziukiewicz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Marta Kurpiel, Naczelnik Wydziału Architektury Paweł Wróbel, p.o. Naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Monika Maj – Lichończak, Dyrektor SOSW Wojciech Głąb wraz z nauczycielami oraz podopiecznymi ośrodka, a także dyrektorzy szkół ponadpodstawowych powiatu jarosławskiego, oraz projektanci i przedstawiciele wykonawców. Ojciec Przeor Jacek Skupień zainicjował modlitwę, którą wspólnie odmówili wszyscy zebrani oraz pobłogosławił nowo wyremontowane miejsce, by dobrze służyło podopiecznym oraz wychowawcom. „Bardzo się cieszę, że prace zostały wykonane na najwyższym poziomie. Dziękuję przede wszystkim Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za wsparcie finansowe, Posłowi na Sejm RP Tadeuszowi Chrzanowi, Wojewodzie Podkarpackiemu Ewie Leniart, którą reprezentuje dziś Dyrektor Generalny PUW Marcin Zaborniak. Serdecznie dziękuję także Zarządowi Powiatu Jarosławskiego oraz Radzie Powiatu za podjęte decyzje finansowe, których efekty możemy dziś podziwiać. Wyrazy wdzięczności kieruję również w stronę wykonawców za pełen profesjonalizm, także w stronę Pana Dyrektora: Wojciecha Głąba za koordynowanie całości przedsięwzięcia oraz wszystkich, których nie wymieniłem, a którzy przyczynili się do powodzenia tej inwestycji. Efekt końcowy, który Państwo widzicie to zasługa dobrej organizacji i ciężkiej pracy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.” – podsumował Starosta Stanisław Kłopot Zdj. Mirella Pieniążek
  • Galeria

Z powodzeniem zakończyła się jedna z największych inwestycji budowlanych Powiatu Jarosławskiego. Jej przedmiotem była przebudowa budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Jana Pawła II 30, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych.

Przypominamy, że koszt inwestycji wyniósł ponad 6 mln zł, z czego połowa pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast pozostała część została sfinansowana przez Powiat Jarosławski. Szczegółowe informacje, na temat wszystkich wykonanych prac znajdują się TUTAJ

27 marca odbyło się oficjalne otwarcie. W uroczystości uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Dyrektor Generalny Województwa Podkarpackiego Marcin Zaborniak, w imieniu Podkarpackiej Kurator Oświaty Ewy Rauch - Ewa Jakubas – starszy wizytator Kuratorium w Rzeszowie, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Skarbnik Agnieszka Mroczka, Sekretarz Bożena Gmyrek, Członkowie Zarządu Powiatu Marek Sobolewski i Krzysztof Cebulak, Radny Kamil Dziukiewicz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Marta Kurpiel, Naczelnik Wydziału Architektury Paweł Wróbel, p.o. Naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Monika Maj – Lichończak, Dyrektor SOSW Wojciech Głąb wraz z nauczycielami oraz podopiecznymi ośrodka, a także dyrektorzy szkół ponadpodstawowych powiatu jarosławskiego, oraz projektanci i przedstawiciele wykonawców.

Ojciec Przeor Jacek Skupień zainicjował modlitwę, którą wspólnie odmówili wszyscy zebrani oraz pobłogosławił nowo wyremontowane miejsce, by dobrze służyło podopiecznym oraz wychowawcom.

„Bardzo się cieszę, że prace zostały wykonane na najwyższym poziomie. Dziękuję przede wszystkim Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za wsparcie finansowe, Posłowi na Sejm RP Tadeuszowi Chrzanowi, Wojewodzie Podkarpackiemu Ewie Leniart, którą reprezentuje dziś Dyrektor Generalny PUW Marcin Zaborniak. Serdecznie dziękuję także Zarządowi Powiatu Jarosławskiego oraz Radzie Powiatu za podjęte decyzje finansowe, których efekty możemy dziś podziwiać. Wyrazy wdzięczności kieruję również w stronę wykonawców za pełen profesjonalizm, także w stronę Pana Dyrektora: Wojciecha Głąba za koordynowanie całości przedsięwzięcia oraz wszystkich, których nie wymieniłem, a którzy przyczynili się do powodzenia tej inwestycji. Efekt końcowy, który Państwo widzicie to zasługa dobrej organizacji i ciężkiej pracy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.” – podsumował Starosta Stanisław Kłopot

 

Zdj. Mirella Pieniążek