Odbiór chodników w miejscowościach Cząstkowice i Piwoda

  • Wydrukuj
  • Email
  • Odbiór chodników w miejscowościach Cząstkowice i Piwoda. 19 kwietnia 2023 roku, nastąpił odbiór chodnika przy drodze powiatowej nr 1619R Zarzecze - Pełnatycze - Bystrowice w miejscowości Cząstkowice. Wybudowano również kanał technologiczny i kanał deszczowy. Wartość inwestycji to ponad 440 tys. zł, z czego 240 tys. zł to wkład Powiatu Jarosławskiego, natomiast pozostała część to wkład Gminy Roźwienica. W odbiorze uczestniczyli Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wicestarosta Mariusz Trojak, Radny Powiatu Jarosławskiego Krzysztof Sas, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek oraz przedstawiciele gminy Roźwienica, a także pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu. Druga inwestycja, której odbiór również odbył się 19 kwietnia, to współfinansowana z Gminą Wiązownica budowa chodnika (135 mb) w miejscowości Piwoda, przy drodze powiatowej nr 1707R Wiązownica – Piwoda – Olchowa. Całość wyniosła blisko 189 tys. zł. W odbiorze uczestniczyli: Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, Radny Powiatu Jarosławskiego Józef Długoń, Wójt Gminy Wiązownica Krzysztof Strent wraz z przedstawicielami Gminy Wiązownica, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek i pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu. Zdj. Mirella Pieniążek
  • Galeria

19 kwietnia 2023 roku, nastąpił odbiór chodnika przy drodze powiatowej nr 1619R Zarzecze - Pełnatycze - Bystrowice w miejscowości Cząstkowice. Wybudowano również kanał technologiczny i kanał deszczowy. Wartość inwestycji to ponad 440 tys. zł, z czego 240 tys. zł to wkład Powiatu Jarosławskiego, natomiast pozostała część to wkład Gminy Roźwienica. W odbiorze uczestniczyli Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wicestarosta Mariusz Trojak, Radny Powiatu Jarosławskiego Krzysztof Sas, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek oraz przedstawiciele gminy Roźwienica, a także pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu.

Druga inwestycja, której odbiór również odbył się 19 kwietnia, to współfinansowana z Gminą Wiązownica budowa chodnika (135 mb) w miejscowości Piwoda, przy drodze powiatowej nr 1707R Wiązownica – Piwoda – Olchowa. Całość wyniosła blisko 189 tys. zł. W odbiorze uczestniczyli: Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, Radny Powiatu Jarosławskiego Józef Długoń, Wójt Gminy Wiązownica Krzysztof Strent wraz z przedstawicielami Gminy Wiązownica, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek i pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu.

 

Zdj. Mirella Pieniążek