Ulica Sanowa w Radymnie będzie PRZEBUDOWANA!

  • Wydrukuj
  • Email
  • Ulica Sanowa w Radymnie będzie PRZEBUDOWANA!. 5 czerwca 2023r. w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu została podpisana umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1818R w km 0+018 do km 1+398, tj. ulicy Sanowej w Radymnie. Obecni byli Senator Mieczysław Golba, Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Członkowie Zarządu Powiatu: Marek Sobolewski oraz Marek Kisielewicz, Radne Powiatu Jarosławskiego Barbara Stawarz i Tatiana Kożak – Siara, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek, Wójt Gminy Radymno Bogdan Szylar, Przewodniczący Rady Gminy Radymno Jan Fusiek, Radny Tadeusz Grendus, Przedstawiciele Wykonawców: Elżbieta Wesołowska Prokurent Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego Spółka Akcyjna oraz przedstawiciele mediów lokalnych i regionalnych. Wartość inwestycji to dokładnie 3 873 117,22 zł, z czego połowa środków pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a druga połowa to wkład własny Powiatu Jarosławskiego i Gminy Radymno. W zakresie zadań do wykonania są m. in.: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne (wykonanie wykopów i nasypów), - odwodnienie korpusu drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej, - budowa chodnika, - wykonanie podbudowy drogi, - wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni (wiążąca i ścieralna), - montaż oznakowania pionowego Jest to droga w stronę przejścia granicznego w Korczowej, o dużym natężeniu ruchu. Poprawę odczuje okoliczna społeczność, ale również przejezdni, turyści, podróżujący za granicę. „Dziękuję serdecznie Panu Senatorowi Mieczysławowi Golbie, Panu Posłowi na Sejm RP Tadeuszowi Chrzanowi za wsparcie tej ważnej inwestycji. Dziękuję pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg oraz wszystkim zaangażowanym w przebudowę tej inwestycji” - podsumował w swoim wystąpieniu Starosta Jarosławski Wideorelacja pod24 z tego wydarzenia znajduje się TUTAJ Zdj. Mirella Pieniążek
  • Galeria

5 czerwca 2023r. w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu została podpisana umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1818R w km 0+018 do km 1+398, tj. ulicy Sanowej w Radymnie.

Obecni byli Senator Mieczysław Golba, Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Członkowie Zarządu Powiatu: Marek Sobolewski oraz Marek Kisielewicz, Radne Powiatu Jarosławskiego Barbara Stawarz i Tatiana Kożak – Siara, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek, Wójt Gminy Radymno Bogdan Szylar, Przewodniczący Rady Gminy Radymno Jan Fusiek, Radny Tadeusz Grendus, Przedstawiciele Wykonawców: Elżbieta Wesołowska Prokurent Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego Spółka Akcyjna oraz przedstawiciele mediów lokalnych i regionalnych.

Wartość inwestycji to dokładnie 3 873 117,22 zł, z czego połowa środków pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a druga połowa to wkład własny Powiatu Jarosławskiego i Gminy Radymno.

W zakresie zadań do wykonania są m. in.:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne (wykonanie wykopów i nasypów),

- odwodnienie korpusu drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej, - budowa chodnika,

- wykonanie podbudowy drogi,

- wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni (wiążąca i ścieralna),

- montaż oznakowania pionowego

Jest to droga w stronę przejścia granicznego w Korczowej, o dużym natężeniu ruchu. Poprawę odczuje okoliczna społeczność, ale również przejezdni, turyści, podróżujący za granicę.

„Dziękuję serdecznie Panu Senatorowi Mieczysławowi Golbie, Panu Posłowi na Sejm RP Tadeuszowi Chrzanowi za wsparcie tej ważnej inwestycji. Dziękuję pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg oraz wszystkim zaangażowanym w przebudowę tej inwestycji” - podsumował w swoim wystąpieniu Starosta Jarosławski

Wideorelacja pod24 z tego wydarzenia znajduje się TUTAJ

 

Zdj. Mirella Pieniążek