Przebudowa drogi powiatowej Jarosław – Wietlin – Łazy i Lubaczów – Laszki – Duńkowice

  • Wydrukuj
  • Email
  • Przebudowa drogi powiatowej Jarosław – Wietlin – Łazy i Lubaczów – Laszki – Duńkowice. 12 czerwca przy nowo wybudowanym rondzie w Łazach, odbył się oficjalny odbiór inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy i Nr 1674R Lubaczów – Laszki – Duńkowice, tj. ok. 8,715 km”. Koszt w całości wyniósł 20 286 596,48 zł brutto, w tym: -11 186 810,50 zł brutto – Dofinansowanie z Budżetu Państwa – Program Polski Ład -5 606 981,98 zł brutto – Powiat Jarosławski -1 443 606,00 zł brutto – Gmina Jarosław -2 049 198,00 zł brutto – Gmina Laszki W uroczystym odbiorze wzięli udział m.in. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Senator RP Mieczysław Golba, Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Marszałek Anna Huk, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Członkowie Zarządu: Krzysztof Cebulak oraz Marek Sobolewski, Radni Powiatu Jarosławskiego Barbara Stawarz oraz Kamil Dziukiewicz. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek. Obecni byli także przedstawiciele gmin, m.in. Wójt Gminy Jarosław Elżbieta Grunt, Wójt Gminy Laszki Stanisław Gonciarz oraz Przewodniczący Rady Gminy Radymno Jan Fusiek. Umowa z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym Spółka Akcyjna podpisana została 9 maja 2022 roku. Inwestycja polegała na przebudowie istniejącego odcinka dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie 3 gmin: Gminy Jarosław, Gminy Radymno i Gminy Laszki. Zadanie polegało głównie na wykonaniu poszerzenia jezdni drogi do szerokości 6,00 m, wzmocnieniu konstrukcji jezdni oraz budowie chodnika. Zakres robót obejmował między innymi: 1) roboty przygotowawcze (tj. karczowanie drzew, odhumusowanie, rozbiórka starej nawierzchni, chodników), 2) roboty ziemne (wykonanie wykopów i nasypów), 3) przebudowę przyłączy gazowych, 4) odwodnienie korpusu drogowego (budowa kanalizacji deszczowej), 5) wykonanie podbudowy drogi, 6) wykonanie nawierzchni bitumicznych (warstwa wiążąca, warstwa ścieralna), 7) wykonanie zjazdów drogowych i ulicznych, 8 ) wykonanie zatok autobusowych, 9) wykonanie ronda, 10) budowę chodnika (4 945,40 m2) jako ciągu pieszo – rowerowego, 11) roboty wykończeniowe – urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, bariery ochronne) Fot. Mirella Pieniążek/RPP
  • Galeria

12 czerwca przy nowo wybudowanym rondzie w Łazach, odbył się oficjalny odbiór inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy i Nr 1674R Lubaczów – Laszki – Duńkowice, tj. ok. 8,715 km”.

Koszt w całości wyniósł 20 286 596,48 zł brutto, w tym:

-11 186 810,50 zł brutto – Dofinansowanie z Budżetu Państwa – Program Polski Ład

-5 606 981,98 zł brutto – Powiat Jarosławski

-1 443 606,00 zł brutto – Gmina Jarosław

-2 049 198,00 zł brutto – Gmina Laszki

W uroczystym odbiorze wzięli udział m.in. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Senator RP Mieczysław Golba, Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Marszałek Anna Huk, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Członkowie Zarządu: Krzysztof Cebulak oraz Marek Sobolewski, Radni Powiatu Jarosławskiego Barbara Stawarz oraz Kamil Dziukiewicz. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek.

Obecni byli także przedstawiciele gmin, m.in. Wójt Gminy Jarosław Elżbieta Grunt, Wójt Gminy Laszki Stanisław Gonciarz oraz Przewodniczący Rady Gminy Radymno Jan Fusiek.

Umowa z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym Spółka Akcyjna podpisana została 9 maja 2022 roku. Inwestycja polegała na przebudowie istniejącego odcinka dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie 3 gmin: Gminy Jarosław, Gminy Radymno i Gminy Laszki. Zadanie polegało głównie na wykonaniu poszerzenia jezdni drogi do szerokości 6,00 m, wzmocnieniu konstrukcji jezdni oraz budowie chodnika.

Zakres robót obejmował między innymi:

1) roboty przygotowawcze (tj. karczowanie drzew, odhumusowanie, rozbiórka starej nawierzchni, chodników),

2) roboty ziemne (wykonanie wykopów i nasypów),

3) przebudowę przyłączy gazowych,

4) odwodnienie korpusu drogowego (budowa kanalizacji deszczowej),

5) wykonanie podbudowy drogi,

6) wykonanie nawierzchni bitumicznych (warstwa wiążąca, warstwa ścieralna),

7) wykonanie zjazdów drogowych i ulicznych,

8 ) wykonanie zatok autobusowych,

9) wykonanie ronda,

10) budowę chodnika (4 945,40 m2) jako ciągu pieszo – rowerowego,

11) roboty wykończeniowe – urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe

i poziome, bariery ochronne)

 

Fot. Mirella Pieniążek/RPP