Kolejne inwestycje drogowe ruszają w Powiecie Jarosławskim

  • Wydrukuj
  • Email
  • Kolejne inwestycje drogowe ruszają w Powiecie Jarosławskim. 26 czerwca 2023 r. zostały podpisane umowy na przebudowę dróg powiatowych: Nr 1711R Ryszkowa Wola – Bobrówka – Laszki oraz Nr 1716R Makowisko – Bobrówka. W podpisaniu umowy uczestniczyli Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego Krzysztof Cebulak, Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Mienia Powiatu Tatiana-Kożak-Siara, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek , dyrektor PBI Infrastruktura Paweł Woźnica. Wartość inwestycji opiewa na kwotę blisko mln zł. Przebudowa obu dróg powiatowych jest niezwykle istotną inwestycją dla Powiatu Jarosławskiego, gdyż stanowią one połączenie z drogą wojewódzką Nr 865, a także ważny skrót łączący dwa powiaty: jarosławski z lubaczowskim. Zakresem robót będzie wykonanie nowej nawierzchni i poboczy. Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A., Partner: PBI WMB Sp. z o.o. Fot. Mirella Pieniążek
  • Galeria

26 czerwca 2023 r. zostały podpisane umowy na przebudowę dróg powiatowych:

Nr 1711R Ryszkowa Wola – Bobrówka – Laszki oraz

Nr 1716R Makowisko – Bobrówka.

W podpisaniu umowy uczestniczyli Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego Krzysztof Cebulak, Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Mienia Powiatu Tatiana-Kożak-Siara, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek , dyrektor PBI Infrastruktura Paweł Woźnica.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę blisko 1️⃣0️⃣ mln zł.

Przebudowa obu dróg powiatowych jest niezwykle istotną inwestycją dla Powiatu Jarosławskiego, gdyż stanowią one połączenie z drogą wojewódzką Nr 865, a także ważny skrót łączący dwa powiaty: jarosławski z lubaczowskim. Zakresem robót będzie wykonanie nowej nawierzchni i poboczy.

Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A., Partner: PBI WMB Sp. z o.o.

Fot. Mirella Pieniążek