Matura 2023 w liczbach !

 • Wydrukuj
 • Email
 • Matura 2023 w liczbach !. Znane są wyniki matur 2023, które zdawane były w starej i w nowej formule, co związane było z tym, że licea ogólnokształcące kończyły roczniki po szkole podstawowej, a technika po gimnazjum. Wśród 904 tegorocznych maturzystów naszego powiatu pozytywnie egzamin zdało 84.7% osób (Polska 84%); z tego w liceum ogólnokształcącym 93% (Polska 91.1%), a w technikum 78% (Polska 74,6%). Prawie 12% osób, które nie zdały matury w maju mogą przystąpić do sierpniowych „poprawek”. W pięciu liceach ogólnokształcących do egzaminu maturalnego przystąpiło 412 absolwentów (45% wszystkich maturzystów). 1 absolwent do egzaminu nie przystąpił. Zdawalność w poszczególnych szkołach była następująca:I Liceum Ogólnokształcące – 96% II Liceum Ogólnokształcące (ZSD-GiL) – 95% VI Liceum Ogólnokształcące (ZSI) – 89% IV Liceum Ogólnokształcące (ZSBiO) – 87% VIII Liceum Ogólnokształcące (ZSEiO) – 59%W liceum dla dorosłych 3 osoby przystąpiły do matury i w 100% ją zdały. W sumie w liceach egzaminu maturalnego nie zdało 31 osób, z czego 27 może przystąpić do poprawek w sierpniu. W siedmiu technikach powiatu jarosławskiego do egzaminu maturalnego przystąpiło 492 absolwentów (55% maturzystów). W ZSD-GiL oraz w ZSTiO 100% absolwentów przystąpiło do matury. W pozostałych technikach 56 osób matury nie zdawało. Odsetek  powodzenia wśród absolwentów techników wyniósł 78% i był ponad 3% wyższy niż w całej Polsce. Wśród 118 uczniów, którzy nie zdali matury 81 ma prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Wyniki matur w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:Technikum Nr 6 (ZSD-GiL) – 96% Technikum Nr 2 (ZSTiO) – 95% Technikum Nr 1 (ZSSiB) – 77% Technikum Nr 4 (ZSBiO) - 76% Technikum Nr 5 (ZSI) – 75% Technikum Nr 3 (ZSEiO) – 68% Technikum Nr 2 Radymno – 6%Maturzystom gratulujemy zdanej matury i życzymy pomyślności w aplikowaniu na wymarzone studia. Absolwentom, którzy w sierpniu „walczyć” będą z maturalnymi arkuszami na egzaminach poprawkowych życzymy co najmniej 30% trafnych odpowiedzi. Informacja : Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
 • Galeria

Znane są wyniki matur 2023, które zdawane były w starej i w nowej formule, co związane było z tym, że licea ogólnokształcące kończyły roczniki po szkole podstawowej, a technika po gimnazjum. Wśród 904 tegorocznych maturzystów naszego powiatu pozytywnie egzamin zdało 84.7% osób (Polska 84%); z tego w liceum ogólnokształcącym 93% (Polska 91.1%), a w technikum 78% (Polska 74,6%). Prawie 12% osób, które nie zdały matury w maju mogą przystąpić do sierpniowych „poprawek”.

W pięciu liceach ogólnokształcących do egzaminu maturalnego przystąpiło 412 absolwentów (45% wszystkich maturzystów). 1 absolwent do egzaminu nie przystąpił. Zdawalność w poszczególnych szkołach była następująca:

 1. I Liceum Ogólnokształcące – 96%
 2. II Liceum Ogólnokształcące (ZSD-GiL) – 95%
 3. VI Liceum Ogólnokształcące (ZSI) – 89%
 4. IV Liceum Ogólnokształcące (ZSBiO) – 87%
 5. VIII Liceum Ogólnokształcące (ZSEiO) – 59%

W liceum dla dorosłych 3 osoby przystąpiły do matury i w 100% ją zdały. W sumie w liceach egzaminu maturalnego nie zdało 31 osób, z czego 27 może przystąpić do poprawek w sierpniu.

W siedmiu technikach powiatu jarosławskiego do egzaminu maturalnego przystąpiło 492 absolwentów (55% maturzystów). W ZSD-GiL oraz w ZSTiO 100% absolwentów przystąpiło do matury. W pozostałych technikach 56 osób matury nie zdawało. Odsetek  powodzenia wśród absolwentów techników wyniósł 78% i był ponad 3% wyższy niż w całej Polsce. Wśród 118 uczniów, którzy nie zdali matury 81 ma prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Wyniki matur w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:

 1. Technikum Nr 6 (ZSD-GiL) – 96%
 2. Technikum Nr 2 (ZSTiO) – 95%
 3. Technikum Nr 1 (ZSSiB) – 77%
 4. Technikum Nr 4 (ZSBiO) - 76%
 5. Technikum Nr 5 (ZSI) – 75%
 6. Technikum Nr 3 (ZSEiO) – 68%
 7. Technikum Nr 2 Radymno – 6%

Maturzystom gratulujemy zdanej matury i życzymy pomyślności w aplikowaniu na wymarzone studia. Absolwentom, którzy w sierpniu „walczyć” będą z maturalnymi arkuszami na egzaminach poprawkowych życzymy co najmniej 30% trafnych odpowiedzi.

 

Informacja : Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu