Droga powiatowa odebrana !

 • Wydrukuj
 • Email
 • Droga powiatowa odebrana !. 25 lipca 2023 r. miał miejsce końcowy odbiór inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr1769 R Kidałowice – Morawsko od km 0+000 do km 1+514 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kidałowice”. Inwestycja była realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu. W odbiorze uczestniczyli między innymi: Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego Marek Kisielewicz, radny Powiatu Marek Kucab, Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu Paweł Tworek oraz przedstawiciele wykonawcy PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna – Paweł Woźnica i Rafał Janda. Całkowita wartość inwestycji wynosiła 5 594 736,44 zł, z czego 3 575 800 zł to kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przy udziale własnym Powiatu Jarosławskiego (1 015 844,44 zł) oraz Gminy Pawłosiów (1 003 092 zł). W ramach zadania przebudowano 1,5 km odcinka drogi, a zakres wykonanych prac obejmował:roboty przygotowawcze, tj. wycinka drzew i krzaków przebudowa urządzeń obcych w pasie drogowym tj. kablowych linii energetycznych i teletechnicznych, linii wodociągowych, sieci gazowych, przebudowa przepustów pod koroną drogi, wzmocnienie podbudowy nawierzchni jezdni, ułożenie warstw bitumicznych nawierzchni (warstwa wiążąca i ścieralna) budowa chodnika, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdów, wykonanie ulepszonych poboczy, umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków montaż oznakowania pionowego, lustra i balustrad ochronnych U-11a, wykonanie oznakowania poziomegoZdj. Mirella Pieniążek
 • Galeria

25 lipca 2023 r. miał miejsce końcowy odbiór inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr1769 R Kidałowice – Morawsko od km 0+000 do km 1+514 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kidałowice”.

Inwestycja była realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu.

W odbiorze uczestniczyli między innymi: Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego Marek Kisielewicz, radny Powiatu Marek Kucab, Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu Paweł Tworek oraz przedstawiciele wykonawcy PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna – Paweł Woźnica i Rafał Janda.

Całkowita wartość inwestycji wynosiła 5 594 736,44 zł, z czego 3 575 800 zł to kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przy udziale własnym Powiatu Jarosławskiego (1 015 844,44 zł) oraz Gminy Pawłosiów (1 003 092 zł).

W ramach zadania przebudowano 1,5 km odcinka drogi, a zakres wykonanych prac obejmował:

 • roboty przygotowawcze, tj. wycinka drzew i krzaków
 • przebudowa urządzeń obcych w pasie drogowym tj. kablowych linii energetycznych i teletechnicznych, linii wodociągowych, sieci gazowych,
 • przebudowa przepustów pod koroną drogi,
 • wzmocnienie podbudowy nawierzchni jezdni,
 • ułożenie warstw bitumicznych nawierzchni (warstwa wiążąca i ścieralna)
 • budowa chodnika,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa zjazdów,
 • wykonanie ulepszonych poboczy,
 • umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
 • montaż oznakowania pionowego, lustra i balustrad ochronnych U-11a,
 • wykonanie oznakowania poziomego

Zdj. Mirella Pieniążek