Nominacje dyrektorskie i nauczycielskie 2023

  • Wydrukuj
  • Email
  • Nominacje dyrektorskie i nauczycielskie 2023. W dniu 30 sierpnia br. w sali narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu odbyło się uroczyste spotkanie, w trakcie którego Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, powierzył na następne pięć lat stanowiska dyrektora osobom, wybranym w drodze postępowań konkursowych: Pani Małgorzacie Czyż w Zespole Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie oraz Panu Robertowi Drewniakowi  w Powiatowym Ognisku Baletowym im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu. Spotkanie było również okazją do wręczenia aktów mianowania 26 nauczycielom szkół i placówek, którzy pozytywnie zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Wśród nauczycieli znaleźli się: Magdalena Bar, Grażyna Gamracy, Anna Huta,  Anna Szlachta, Karolina Żyła, Katarzyna Ożyło-Żółcińska, Monika Pruchnicka , Krzysztof Ornatowski,  Michał Zawronek z Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu; Dorota Przytocka, Karolina Górska, Paulina Strach z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu; Beata Szozda, Klaudia Podolak, ks. Andrzej Kinal z Zespołu Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych  im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu; Agata Maciałek- Budyńczuk, Katarzyna Lach z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu; Anna Pieklak z Zespołu Szkół  Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu; Justyna Pelc, Dorota Nakonieczna, Monika Mikłasz, Edyta Konik, Agnieszka Dżugała, Patrycja Dudek ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu oraz Magdalena Szczerbiak i Tomasz  Maciałek z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu. W spotkaniu wzięli również udział Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Marta Kurpiel, inspektor Dorota Zerger oraz dyrektorzy szkół i placówek, których nauczyciele odbierali akty mianowania. W swoim wystąpieniu Starosta Jarosławski pogratulował dyrektorom i nauczycielom otrzymanych awansów oraz życzył sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Głos zabrał również wicestarosta Mariusz Trojak, który przyłączył się do życzeń przedmówcy oraz zwrócił uwagę na fakt, że nauczyciel, to nie zawód lecz powołanie, na które składa się praca, pasja, wiedza merytoryczna i umiejętności wychowawcze. W imieniu nominowanych osób głos zabrali dyrektorzy: Robert Drewniak i Małgorzata Czyż. Na końcu spotkania głos zabrała Naczelnik Marta Kurpiel, która podkreśliła rangę i przywileje stopnia nauczyciela mianowanego oraz złożyła wszystkim obecnym życzenia z okazji początku nowego roku szkolnego. Zdj. Mirella Pieniążek
  • Galeria

W dniu 30 sierpnia br. w sali narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu odbyło się uroczyste spotkanie, w trakcie którego Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, powierzył na następne pięć lat stanowiska dyrektora osobom, wybranym w drodze postępowań konkursowych: Pani Małgorzacie Czyż w Zespole Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie oraz Panu Robertowi Drewniakowi  w Powiatowym Ognisku Baletowym im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu.

Spotkanie było również okazją do wręczenia aktów mianowania 26 nauczycielom szkół i placówek, którzy pozytywnie zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Wśród nauczycieli znaleźli się: Magdalena Bar, Grażyna Gamracy, Anna Huta,  Anna Szlachta, Karolina Żyła, Katarzyna Ożyło-Żółcińska, Monika Pruchnicka , Krzysztof Ornatowski,  Michał Zawronek z Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu; Dorota Przytocka, Karolina Górska, Paulina Strach z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu; Beata Szozda, Klaudia Podolak, ks. Andrzej Kinal z Zespołu Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych  im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu; Agata Maciałek- Budyńczuk, Katarzyna Lach z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu; Anna Pieklak z Zespołu Szkół  Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu; Justyna Pelc, Dorota Nakonieczna, Monika Mikłasz, Edyta Konik, Agnieszka Dżugała, Patrycja Dudek ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu oraz Magdalena Szczerbiak i Tomasz  Maciałek z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu.

W spotkaniu wzięli również udział Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Marta Kurpiel, inspektor Dorota Zerger oraz dyrektorzy szkół i placówek, których nauczyciele odbierali akty mianowania.

W swoim wystąpieniu Starosta Jarosławski pogratulował dyrektorom i nauczycielom otrzymanych awansów oraz życzył sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Głos zabrał również wicestarosta Mariusz Trojak, który przyłączył się do życzeń przedmówcy oraz zwrócił uwagę na fakt, że nauczyciel, to nie zawód lecz powołanie, na które składa się praca, pasja, wiedza merytoryczna i umiejętności wychowawcze. W imieniu nominowanych osób głos zabrali dyrektorzy: Robert Drewniak i Małgorzata Czyż. Na końcu spotkania głos zabrała Naczelnik Marta Kurpiel, która podkreśliła rangę i przywileje stopnia nauczyciela mianowanego oraz złożyła wszystkim obecnym życzenia z okazji początku nowego roku szkolnego.

 

Zdj. Mirella Pieniążek