Bakteria Legionella - jak zmniejszyć ryzyko zakażenia?

  • Wydrukuj
  • Email
  • Bakteria Legionella - jak zmniejszyć ryzyko zakażenia?. Bakterie Legionella namnażają się optymalnie w przedziale 20-50°C. Źródłem zakażenia bakterią pneumophila jest woda inhalowana do dróg oddechowych. Nie zarazisz się od drugiej osoby ani przez picie wody. Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny
  • Galeria

Bakterie Legionella namnażają się optymalnie w przedziale 20-50°C. Źródłem zakażenia bakterią pneumophila jest woda inhalowana do dróg oddechowych. Nie zarazisz się od drugiej osoby ani przez picie wody.

 

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny