Kolejne miliony na przebudowę Dróg powiatowych pozyskane z Lasów Państwowych

  • Wydrukuj
  • Email
  • Kolejne miliony na przebudowę Dróg powiatowych pozyskane z Lasów Państwowych. 31 sierpnia 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu zostały wręczone  promesy na inwestycje drogowe na terenie Powiatu Jarosławskiego. Środki pochodzące z Funduszu  Leśnego, którym dysponują Lasy Państwowe zostały oficjalnie wręczone w formie promes przez: Posła na Sejm RP Tadeusza Chrzana, Senatora RP Mieczysława Golbę, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Annę Huk, a także Nadleśniczego Nadleśnictwa Jarosław Damiana Rębacza. W czasie brefingu prasowego obecni byli: Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak Wójt Gminy Wiązownica Krzysztof Strent, Wójt Gminy Radymno Bogdan Szylar , Radni Powiatu Jarosławskiego, Radni Gminy Wiązownica  oraz lokalne i regionalne media. Powiat Jarosławski otrzymał łącznie trzy promesy na przebudowę dróg powiatowych :„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - OlchowaCałkowita wartość zadania: 18 712 689,78 zł Promesa: 1 240 000,00 zł - 2023 r. - Nadleśnictwo JarosławPrzebudowa Drogi Powiatowej Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - OlchowaCałkowita wartość zadania:  2 243 217,96 zł brutto Promesa: 1 794 600,00 zł - Nadleśnictwo JarosławPrzebudowa drogi powiatowej Nr 1818R - ul. Sanowa w RadymnieCałkowita wartość zadania:  3 873 117,22 zł brutto Promesa: 1 000 000,00 zł - Nadleśnictwo Jarosław W ramach przebudowy zostaną wykonane roboty przygotowawcze oraz roboty ziemne (wykonanie wykopów i nasypów), odwodnienie korpusu drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej lub wykonanie rowów, budowa chodnika, wykonanie podbudowy drogi, wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni (wiążąca i ścieralna) a także oznakowania pionowe i poziome "Serdecznie dziękuję Lasom Państwowym za ogromne wsparcie i przychylność dla naszego Powiatu. Dzięki naszej owocnej współpracy sukcesywnie realizujemy kolejne inwestycje. Jeszcze raz serdecznie dziękuję"  - w swoim przemówieniu podkreślił Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot. Przebudowa dróg nie tylko usprawni infrastrukturę drogową, ułatwi  komunikację okolicznym mieszkańcom jak również leśnikom podczas prowadzenia zadań z zakresu gospodarki leśnej. Zdj. Mirella Pieniążek
  • Galeria

31 sierpnia 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu zostały wręczone  promesy na inwestycje drogowe na terenie Powiatu Jarosławskiego.

Środki pochodzące z Funduszu  Leśnego, którym dysponują Lasy Państwowe zostały oficjalnie wręczone w formie promes przez: Posła na Sejm RP Tadeusza Chrzana, Senatora RP Mieczysława Golbę, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Annę Huk, a także Nadleśniczego Nadleśnictwa Jarosław Damiana Rębacza.

W czasie brefingu prasowego obecni byli: Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak Wójt Gminy Wiązownica Krzysztof Strent, Wójt Gminy Radymno Bogdan Szylar , Radni Powiatu Jarosławskiego, Radni Gminy Wiązownica  oraz lokalne i regionalne media.

Powiat Jarosławski otrzymał łącznie trzy promesy na przebudowę dróg powiatowych :

  • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa

          Całkowita wartość zadania: 18 712 689,78 zł

          Promesa: 1 240 000,00 zł - 2023 r. - Nadleśnictwo Jarosław

  • Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa

          Całkowita wartość zadania:  2 243 217,96 zł brutto

          Promesa: 1 794 600,00 zł - Nadleśnictwo Jarosław

  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R - ul. Sanowa w Radymnie

          Całkowita wartość zadania:  3 873 117,22 zł brutto

          Promesa: 1 000 000,00 zł - Nadleśnictwo Jarosław

W ramach przebudowy zostaną wykonane roboty przygotowawcze oraz roboty ziemne (wykonanie wykopów i nasypów), odwodnienie korpusu drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej lub wykonanie rowów, budowa chodnika, wykonanie podbudowy drogi, wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni (wiążąca i ścieralna) a także oznakowania pionowe i poziome

"Serdecznie dziękuję Lasom Państwowym za ogromne wsparcie i przychylność dla naszego Powiatu. Dzięki naszej owocnej współpracy sukcesywnie realizujemy kolejne inwestycje. Jeszcze raz serdecznie dziękuję"  - w swoim przemówieniu podkreślił Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot.

Przebudowa dróg nie tylko usprawni infrastrukturę drogową, ułatwi  komunikację okolicznym mieszkańcom jak również leśnikom podczas prowadzenia zadań z zakresu gospodarki leśnej.

 

Zdj. Mirella Pieniążek