LXVIII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

  • Wydrukuj
  • Email
  • LXVIII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. 31 sierpnia 2023 r. odbyła się LXVIII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Radnych powitał Przewodniczący Rady Pan Marian Fedor, który przedstawił porządek obrad, a sesja rozpoczęła się tradycyjnie, od zdania relacji przez Starostę Jarosławskiego Pana Stanisława Kłopota z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. Rada Powiatu Jarosławskiego przyjęła uchwały zmieniające budżet. Najważniejsza z nich dotyczy finansowania dróg w Powiecie Jarosławskim. Zwiększył się plan wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego o kwotę 10.006.650,76 zł. Na co składa się: - 5 230 833,73 zł jest to suma kwot przeznaczonych na następujące drogi:Remont drogi powiatowej nr 1791R Ostrów przez wieś – 2 931 581, 67 zł z Rządowego funduszu Rozwoju Dróg (dofinansowanie na poziomie 65%) oraz kwota 789 271,99 zł z Gminy Radymno. Remont drogi powiatowej nr 1787R Chłopice – Łowce – Radymno i drogi nr 1787R ul. Mickiewicza w Radymnie – 1 006 653 zł. Są to pieniądze, które pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dofinansowanie na poziomie 50%). Droga ta również będzie dofinansowana w kwocie 239 731,21 zł z Miasta Radymna, a także w kwocie 263 595,86 zł z Gminy Radymno. Jest to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.- 4.034.600 zł to kwota, która pochodzi ze środków Nadleśnictwa Jarosław i będzie zasilać następujące inwestycje:Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka i drogi Nr 1707R Wiązownica – Piwoda - Olchowa 1.240.000 zł, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica - Piwoda – Olchowa - 1.794.600 zł, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R” ul. Sanowa w Radymnie - 1.000.000 zł.Wprowadzona została także kwota 741 217, 03 zł z subwencji ogólnej dla powiatów z Ministerstwa Finansów, jako uzupełnienie wkładu własnego Powiatu Jarosławskiego na inwestycje i remonty dróg. Radni przyjęli również uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących się na terenie Powiatu Jarosławskiego, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Podjęcie tej uchwały wynika z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz umożliwi przyznawanie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w ramach dofinansowania pozyskanego przez Powiat Jarosławski z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Rada Powiatu przyjęła także roczne sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Przemyślu z działań podjętych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2022 roku.
  • Galeria

31 sierpnia 2023 r. odbyła się LXVIII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Radnych powitał Przewodniczący Rady Pan Marian Fedor, który przedstawił porządek obrad, a sesja rozpoczęła się tradycyjnie, od zdania relacji przez Starostę Jarosławskiego Pana Stanisława Kłopota z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

Rada Powiatu Jarosławskiego przyjęła uchwały zmieniające budżet. Najważniejsza z nich dotyczy finansowania dróg w Powiecie Jarosławskim.

  Zwiększył się plan wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego o kwotę 10.006.650,76 zł. Na co składa się:

- 5 230 833,73 zł jest to suma kwot przeznaczonych na następujące drogi:

  • Remont drogi powiatowej nr 1791R Ostrów przez wieś – 2 931 581, 67 zł z Rządowego funduszu Rozwoju Dróg (dofinansowanie na poziomie 65%) oraz kwota 789 271,99 zł z Gminy Radymno.
  • Remont drogi powiatowej nr 1787R Chłopice – Łowce – Radymno i drogi nr 1787R ul. Mickiewicza w Radymnie – 1 006 653 zł. Są to pieniądze, które pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dofinansowanie na poziomie 50%). Droga ta również będzie dofinansowana w kwocie 239 731,21 zł z Miasta Radymna, a także w kwocie 263 595,86 zł z Gminy Radymno. Jest to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

- 4.034.600 zł to kwota, która pochodzi ze środków Nadleśnictwa Jarosław i będzie zasilać następujące inwestycje:

  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka i drogi Nr 1707R Wiązownica – Piwoda - Olchowa 1.240.000 zł,
  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica - Piwoda – Olchowa - 1.794.600 zł,
  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R” ul. Sanowa w Radymnie - 1.000.000 zł.

Wprowadzona została także kwota 741 217, 03 zł z subwencji ogólnej dla powiatów z Ministerstwa Finansów, jako uzupełnienie wkładu własnego Powiatu Jarosławskiego na inwestycje i remonty dróg.

Radni przyjęli również uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących się na terenie Powiatu Jarosławskiego, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Podjęcie tej uchwały wynika z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz umożliwi przyznawanie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w ramach dofinansowania pozyskanego przez Powiat Jarosławski z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rada Powiatu przyjęła także roczne sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Przemyślu z działań podjętych na terenie Powiatu Jarosławskiego w 2022 roku.