Rok szkolny 2023/2024 rozpoczęty!

  • Wydrukuj
  • Email
  • Rok szkolny 2023/2024 rozpoczęty!. Dla ponad 4,6 mln uczniów w Polsce zabrzmiał dziś pierwszy dzwonek rozpoczynający rok szkolny 2023/2024. Wśród nich znalazło się ponad 5 900 uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu jarosławskiego. Starosta Jarosławski – Stanisław Kłopot oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Marta Kurpiel gościli dziś w Radymnie w Zespole Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza, gdzie wraz z ponad 220 uczniami i 36 nauczycielami zainaugurowali nowy rok szkolny. O godz. 8.00 wraz ze społecznością szkolną wzięli udział we mszy świętej w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie, a następnie uczestniczyli w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2023/2024. Wśród szkolnych gości znalazła się również Wicemarszałek  Województwa Podkarpackiego – Anna Huk. Na wstępnie spotkania dyrektor szkoły – Małgorzata Czyż powitała wszystkich przybyłych gości oraz oddała głos Staroście Jarosławskiemu. W swoim wystąpieniu odniósł się on do faktu przekazania szkoły Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zaznaczył, że…” przekazanie szkoły ministerstwu to ważny krok w kierunku rozwoju szkoły, możliwości wyposażenia jej w nowoczesny sprzęt oraz kształcenia młodzieży w warunkach odpowiadających europejskim standardom w rolnictwie”. Pan Starosta podkreślił również znaczenie szkoły rolniczej w regionie jakim jest powiat jarosławski, pogratulował Pani Czyż ponownego wyboru na stanowisko dyrektora szkoły oraz złożył życzenia nauczycielom i uczniom pomyślnego i bogatego w sukcesy roku szkolnego. Głos zabrała również Pani Anna Huk, która przychyliła się do słów Pana Starosty odnośnie wagi i znaczenia szkoły rolniczej w naszym regionie, wyraziła radość z powodu perspektyw i możliwości rozwoju szkoły oraz złożyła zebranym życzenia związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W inauguracji roku szkolnego wziął również udział Wicestarosta Jarosławski – Mariusz Trojak, który gościł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu. W swoim wystąpieniu m.in. powiedział: „Jestem tu, by wyrazić swoją wdzięczność, uznanie i głęboki szacunek dla Państwa pracy. Jest to praca bardzo odpowiedzialna, ale zarazem niezwykle potrzebna i ważna…”. Podkreślił również rolę nauczycieli w codziennym wspieraniu uczniów i rodziców oraz złożył życzenia wszystkim zebranym. Również inne szkoły i placówki naszego powiatu zainaugurowały nowy rok szkolny, dzięki czemu można go oficjalnie uznać za rozpoczęty. Zdj. Mirella Pieniążek / Zdjęcia z SOSW już wkrótce!
  • Galeria

Dla ponad 4,6 mln uczniów w Polsce zabrzmiał dziś pierwszy dzwonek rozpoczynający rok szkolny 2023/2024. Wśród nich znalazło się ponad 5 900 uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu jarosławskiego. Starosta Jarosławski – Stanisław Kłopot oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Marta Kurpiel gościli dziś w Radymnie w Zespole Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza, gdzie wraz z ponad 220 uczniami i 36 nauczycielami zainaugurowali nowy rok szkolny. O godz. 8.00 wraz ze społecznością szkolną wzięli udział we mszy świętej w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie, a następnie uczestniczyli w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2023/2024. Wśród szkolnych gości znalazła się również Wicemarszałek  Województwa Podkarpackiego – Anna Huk. Na wstępnie spotkania dyrektor szkoły – Małgorzata Czyż powitała wszystkich przybyłych gości oraz oddała głos Staroście Jarosławskiemu. W swoim wystąpieniu odniósł się on do faktu przekazania szkoły Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zaznaczył, że…” przekazanie szkoły ministerstwu to ważny krok w kierunku rozwoju szkoły, możliwości wyposażenia jej w nowoczesny sprzęt oraz kształcenia młodzieży w warunkach odpowiadających europejskim standardom w rolnictwie”. Pan Starosta podkreślił również znaczenie szkoły rolniczej w regionie jakim jest powiat jarosławski, pogratulował Pani Czyż ponownego wyboru na stanowisko dyrektora szkoły oraz złożył życzenia nauczycielom i uczniom pomyślnego i bogatego w sukcesy roku szkolnego. Głos zabrała również Pani Anna Huk, która przychyliła się do słów Pana Starosty odnośnie wagi i znaczenia szkoły rolniczej w naszym regionie, wyraziła radość z powodu perspektyw i możliwości rozwoju szkoły oraz złożyła zebranym życzenia związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

W inauguracji roku szkolnego wziął również udział Wicestarosta Jarosławski – Mariusz Trojak, który gościł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu. W swoim wystąpieniu m.in. powiedział: „Jestem tu, by wyrazić swoją wdzięczność, uznanie i głęboki szacunek dla Państwa pracy. Jest to praca bardzo odpowiedzialna, ale zarazem niezwykle potrzebna i ważna…”. Podkreślił również rolę nauczycieli w codziennym wspieraniu uczniów i rodziców oraz złożył życzenia wszystkim zebranym.

Również inne szkoły i placówki naszego powiatu zainaugurowały nowy rok szkolny, dzięki czemu można go oficjalnie uznać za rozpoczęty.

 

Zdj. Mirella Pieniążek / Zdjęcia z SOSW już wkrótce!