Podsumowanie działalności Powiatowego Szkolnego Zwiazku Sportowego

 • Wydrukuj
 • Email
 • Podsumowanie działalności Powiatowego Szkolnego Zwiazku Sportowego. 14 września 2023 roku odbyło się spotkanie podsumowujące pracę Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Jarosławiu. W imieniu Starosty Jarosławskiego Stanisława Kłopota, Sekretarz Powiatu Bożena Gmyrek, Prezes Związku Waldemar Wańkowicz oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Monika Maj-Lichończak, wręczyli statuetki i podziękowania zasłużonym osobom, wyróżnionym szkołom i organizatorom zawodów. W czasie spotkanie wyróżnienia otrzymali : W kategorii szkoły ponadpodstawowe : I miejsce: Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu II miejsce: Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu III miejsce : I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu W kategorii szkoły podstawowe : I miejsce : Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku II miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2 im.ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu III miejsce: Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu IV miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Laszkach V miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piwodzie VI miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu Gratulujemy! Poniżej kilka informacji o Związku: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jarosławiu jest organizacją pozarządową działającą wśród dzieci i młodzieży szkolnej w szeroko rozumianym zakresie edukacji prozdrowotnej, wychowania fizycznego i sportu. Dzięki wysiłkowi i oddaniu jego członków, klub sportowy zdobył wiele sukcesów i osiągnięć.Powiatowy Szkolny Związek Sportowy został wpisany do Ewidencji Starosty Jarosławskiego 06.2004 r. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jarosławiu został założony przez:Zygmunta Sawińskiego Piotr Przystasza Krzysztofa Czerkasa Tomasza TuroniaPrezesi Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego:Pierwszym Prezesem był Zygmunt Sawiński od 2013 r. do 2020 r. funkcję prezesa pełnił Krzysztof Czerkas od 2020 r. do 2022 r. prezesem PSZS w Jarosławiu był Wojciech Lesiak w 2022 r. nowym prezesem Klubu Sportowego został Waldemar WańkowiczSekretarz Powiatu w imieniu Starosty Jarosławskiego, pogratulowała wszystkim wyróżnionym. Podkreśliła ważną rolę sportu wśród dzieci i młodzieży we współczesnym świecie, który jest zdominowany przez obecną technologię. Podziękowała wszystkim zebranym działaczom sportowym za ich poświęcony czas, pasję i zaangażowanie w organizację zawodów sportowych. Zaznaczyła dodatkowo, ze w przyszłym roku  Powiatowy Szkolny Związek w Jarosławiu obchodzi okrągły jubileusz 20-lecia działalności. W wydarzeniu udział wziął również Radny Powiatu Jarosławskiego, Przewodniczący Komisji Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy Kamil Dziukiewicz, który w swoim wystąpieniu zaznaczył kluczową rolę sportu w Powiecie Jarosławskim, dziękując wszystkim działaczom za zaangażowanie i motywację do dalszej działalności. Zdj. Mirella Pieniążek
 • Galeria

14 września 2023 roku odbyło się spotkanie podsumowujące pracę Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Jarosławiu. W imieniu Starosty Jarosławskiego Stanisława Kłopota, Sekretarz Powiatu Bożena Gmyrek, Prezes Związku Waldemar Wańkowicz oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Monika Maj-Lichończak, wręczyli statuetki i podziękowania zasłużonym osobom, wyróżnionym szkołom i organizatorom zawodów.

W czasie spotkanie wyróżnienia otrzymali :

W kategorii szkoły ponadpodstawowe :

I miejsce: Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu

II miejsce: Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu

III miejsce : I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu

W kategorii szkoły podstawowe :

I miejsce : Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku

II miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2 im.ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu

III miejsce: Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu

IV miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Laszkach

V miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piwodzie

VI miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu

Gratulujemy!

Poniżej kilka informacji o Związku:

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jarosławiu jest organizacją pozarządową działającą wśród dzieci i młodzieży szkolnej w szeroko rozumianym zakresie edukacji prozdrowotnej, wychowania fizycznego i sportu. Dzięki wysiłkowi i oddaniu jego członków, klub sportowy zdobył wiele sukcesów i osiągnięć.

 1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy został wpisany do Ewidencji Starosty Jarosławskiego 06.2004 r.
 2. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jarosławiu został założony przez:
 • Zygmunta Sawińskiego
 • Piotr Przystasza
 • Krzysztofa Czerkasa
 • Tomasza Turonia
 1. Prezesi Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego:
  • Pierwszym Prezesem był Zygmunt Sawiński
  • od 2013 r. do 2020 r. funkcję prezesa pełnił Krzysztof Czerkas
  • od 2020 r. do 2022 r. prezesem PSZS w Jarosławiu był Wojciech Lesiak
  • w 2022 r. nowym prezesem Klubu Sportowego został Waldemar Wańkowicz

Sekretarz Powiatu w imieniu Starosty Jarosławskiego, pogratulowała wszystkim wyróżnionym. Podkreśliła ważną rolę sportu wśród dzieci i młodzieży we współczesnym świecie, który jest zdominowany przez obecną technologię. Podziękowała wszystkim zebranym działaczom sportowym za ich poświęcony czas, pasję i zaangażowanie w organizację zawodów sportowych. Zaznaczyła dodatkowo, ze w przyszłym roku  Powiatowy Szkolny Związek w Jarosławiu obchodzi okrągły jubileusz 20-lecia działalności.

W wydarzeniu udział wziął również Radny Powiatu Jarosławskiego, Przewodniczący Komisji Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy Kamil Dziukiewicz, który w swoim wystąpieniu zaznaczył kluczową rolę sportu w Powiecie Jarosławskim, dziękując wszystkim działaczom za zaangażowanie i motywację do dalszej działalności.

Zdj. Mirella Pieniążek