Oficjalny odbiór drogi do Radawy

  • Wydrukuj
  • Email
  • Oficjalny odbiór drogi do Radawy. 5 października 2023 roku odbył się oficjalny odbiór inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka w km 0+007 - 0+834,78, 0+983,1 - 8+487, 8+535 - 11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 1+068 - 2+248” Była to inwestycja, dzięki której przebudowano ok. 12 km drogi. Wykonawcą zadania było Konsorcjum firm: -Lider: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika -Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza Całkowita wartość zadania: 18 712 725,84 zł zł Współfinansowanie:Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:- 6 405 594,00 zł –2022 r. - 2 024 944,00 zł – 2023 r., co daje razem: 8 430 538,00 złNadleśnictwo Jarosław:- 2 309 200,00 zł – 2022 r. - 1 240 000,00 zł – 2023 r., co daje razem: 3 549 200,00 złGmina Wiązownica: 3 215 269,49 zł Powiat: 3 517 718,35 złW uroczystym odbiorze uczestniczyli m.in. Senator RP Mieczysław Golba, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk, Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego Marcin Zaborniak, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, Członkowie Zarządu Powiatu: Marek Kisielewicz i Krzysztof Cebulak, Radni: Kamil Dziukiewicz, Józef Długoń oraz Andrzej Magdziak, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek wraz z pracownikami, Wójt Gminy Wiązownica Krzysztof Strent oraz przedstawiciele Gminy, Nadleśniczy Nadleśnictwa Jarosław Damian Rębacz, a także przedstawiciele wykonawców firmy PBI Wiceprezes Zarządu Mieczysław Wilk. - To bardzo ważna inwestycja drogowa, którą będzie służyła mieszkańcom Powiatu. Dziękuję za wsparcie parlamentarzystom, tj. Posłowi na Sejm RP Tadeuszowi Chrzanowi, senatorowi Mieczysławowi Golbie, przedstawicielom Nadleśnictwa, Radzie Powiatu Jarosławskiego oraz przedstawicielom Gminy Wiązownica i wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji. Bez Państwa zaangażowania ta inwestycja nie mogła by zostać zrealizowana. Bardzo za to dziękuję - skomentował Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot. Zakres zadania obejmował: - mechaniczne karczowanie zagajników oraz karczowanie pni, - odcinkowe frezowanie nawierzchni bitumicznej, - wykonanie robót ziemnych, - wzmocnienie podbudowy, - wykonanie poszerzeń jezdni łącznie ze wzmocnieniem podłoża geosiatkami na poszerzeniach, - wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni, - remont chodników, - ustawienie krawężników betonowych, - wykonanie odwodnienia korpusu drogowego (odcinkowa budowa kanalizacji deszczowej, regulacja wysokościowa ścieków betonowych, wykonane drenażu, renowacja rowów przydrożnych, poszerzenie przepustów pod koroną drogi wraz z wykonaniem ścianek czołowych, regulacja pionowa kratek ściekowych), - umocnienie skarp płytami ażurowymi typu krata, - wykonanie robót wykończeniowych (m.in. wzmocnienie poboczy, humusowanie skarp), - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, - montaż barier energochłonnych, - remont i przebudowa zjazdów i skrzyżowań." Zdj. Mirella Pieniążek
  • Galeria

5 października 2023 roku odbył się oficjalny odbiór inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka w km 0+007 - 0+834,78, 0+983,1 - 8+487, 8+535 - 11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 1+068 - 2+248”

Była to inwestycja, dzięki której przebudowano ok. 12 km drogi. Wykonawcą zadania było Konsorcjum firm:

-Lider: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika

-Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza

Całkowita wartość zadania: 18 712 725,84 zł zł

Współfinansowanie:

  • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:

- 6 405 594,00 zł –2022 r.

- 2 024 944,00 zł – 2023 r., co daje razem: 8 430 538,00 zł

  • Nadleśnictwo Jarosław:

- 2 309 200,00 zł – 2022 r.

- 1 240 000,00 zł – 2023 r., co daje razem: 3 549 200,00 zł

  • Gmina Wiązownica: 3 215 269,49 zł
  • Powiat: 3 517 718,35 zł

W uroczystym odbiorze uczestniczyli m.in. Senator RP Mieczysław Golba, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk, Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego Marcin Zaborniak, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, Członkowie Zarządu Powiatu: Marek Kisielewicz i Krzysztof Cebulak, Radni: Kamil Dziukiewicz, Józef Długoń oraz Andrzej Magdziak, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek wraz z pracownikami, Wójt Gminy Wiązownica Krzysztof Strent oraz przedstawiciele Gminy, Nadleśniczy Nadleśnictwa Jarosław Damian Rębacz, a także przedstawiciele wykonawców firmy PBI Wiceprezes Zarządu Mieczysław Wilk.

- To bardzo ważna inwestycja drogowa, którą będzie służyła mieszkańcom Powiatu. Dziękuję za wsparcie parlamentarzystom, tj. Posłowi na Sejm RP Tadeuszowi Chrzanowi, senatorowi Mieczysławowi Golbie, przedstawicielom Nadleśnictwa, Radzie Powiatu Jarosławskiego oraz przedstawicielom Gminy Wiązownica i wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji. Bez Państwa zaangażowania ta inwestycja nie mogła by zostać zrealizowana. Bardzo za to dziękuję - skomentował Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot.

Zakres zadania obejmował:

- mechaniczne karczowanie zagajników oraz karczowanie pni,

- odcinkowe frezowanie nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie robót ziemnych,

- wzmocnienie podbudowy,

- wykonanie poszerzeń jezdni łącznie ze wzmocnieniem podłoża geosiatkami na poszerzeniach,

- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni,

- remont chodników,

- ustawienie krawężników betonowych,

- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego (odcinkowa budowa kanalizacji deszczowej, regulacja wysokościowa ścieków betonowych, wykonane drenażu, renowacja rowów przydrożnych, poszerzenie przepustów pod koroną drogi wraz z wykonaniem ścianek czołowych, regulacja pionowa kratek ściekowych),

- umocnienie skarp płytami ażurowymi typu krata,

- wykonanie robót wykończeniowych (m.in. wzmocnienie poboczy, humusowanie skarp),

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- montaż barier energochłonnych,

- remont i przebudowa zjazdów i skrzyżowań."
Zdj. Mirella Pieniążek