Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz

 • Wydrukuj
 • Email
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz. 10 października 2023 roku w Kramarzówce odbył się oficjalny odbiór inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz  w km 0+000 – 8+365”. Inwestycja przebiegała przez miejscowości Pruchnik, Kramarzówka i Helusz. Całkowita wartość inwestycji to: 17 741 815,02 zł. Inwestycja zrealizowana przy pomocy finansowej pochodzącej z :Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg: 9 582 179,00 zł Lasy Państwowe:- 1 719 900,00 zł - 2022 r. - 1 280 000,00 zł - 2023 r., co łącznie daje: 2 999 900,00 złMiasta i Gminy Pruchnik: 1 952 456,09 zł, Wkład własny Powiatu Jarosławskiego: 3 207 279,93 złDzięki temu zadaniu przebudowano 8,365 km drogi, a zakres rzeczowy zadania obejmował: - wzmocnienie/ przebudowę konstrukcji jezdni wraz z poszerzeniem, - przebudowę skrzyżowań w miejscowościach Kramarzówka i Helusz - doświetlenie przejść dla pieszych w Kramarzówce - przebudowę zjazdów i dojść do furtek, - modernizację istniejącego systemu odwodnienia, - budowę drenażu francuskiego, - odcinkową budowę chodników na terenie miejscowości Pruchnik, Kramarzówka i Helusz, - zabezpieczenie/ przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, - umocnienie skarp, rowów i ścieków, - wykonanie zabezpieczenia skarpy przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przy rzece Mleczka Wschodnia (na pograniczu miejscowości Pruchnik i Kramarzówka), - częściowy remont obiektów mostowych (renowacja poręczy i zmiana nawierzchni). Zadanie to obejmowało również wycinkę drzew, karczowanie pni, przebudowę przepustów, frezowanie nawierzchni, montaż znaków i barier drogowych (energochłonnych i poręczy), oznakowanie poziome. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi: Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Senator RP Mieczysław Golba, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, Radny Powiatu Jarosławskiego Kamil Dziukiewicz, Burmistrz Pruchnika Wacław Szkoła, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek wraz z pracownikami, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Monika Maj-Lichończak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kańczuga Tadeusz Ogonowski wraz z przedstawicielami Nadleśnictwa, Radni Rady Miasta Pruchnik na czele z Przewodniczącym  Rady Wiesławem Jamrozikiem, Przewodniczący Rad Osiedlowych, Sołtysi oraz lokalna społeczność. Wykonawcą zadania było Konsorcjum firm:Lider: Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne SWOBODA Sp. z o.o. z Pruchnika Partner:  Bieżące Utrzymanie dróg Mariusz Ślimak z RuszelczycZdj. Mirella Pieniążek
 • Galeria

10 października 2023 roku w Kramarzówce odbył się oficjalny odbiór inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz  w km 0+000 – 8+365”. Inwestycja przebiegała przez miejscowości Pruchnik, Kramarzówka i Helusz.

Całkowita wartość inwestycji to: 17 741 815,02 zł.  

Inwestycja zrealizowana przy pomocy finansowej pochodzącej z :

 • Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg: 9 582 179,00 zł
 • Lasy Państwowe:
 • - 1 719 900,00 zł - 2022 r.
 • - 1 280 000,00 zł - 2023 r., co łącznie daje: 2 999 900,00 zł
 • Miasta i Gminy Pruchnik: 1 952 456,09 zł,
 • Wkład własny Powiatu Jarosławskiego: 3 207 279,93 zł

 Dzięki temu zadaniu przebudowano 8,365 km drogi, a zakres rzeczowy zadania obejmował:

- wzmocnienie/ przebudowę konstrukcji jezdni wraz z poszerzeniem,

- przebudowę skrzyżowań w miejscowościach Kramarzówka i Helusz

- doświetlenie przejść dla pieszych w Kramarzówce

- przebudowę zjazdów i dojść do furtek,

- modernizację istniejącego systemu odwodnienia,

- budowę drenażu francuskiego,

- odcinkową budowę chodników na terenie miejscowości Pruchnik, Kramarzówka i Helusz,

- zabezpieczenie/ przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej,

- umocnienie skarp, rowów i ścieków,

- wykonanie zabezpieczenia skarpy przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przy rzece Mleczka Wschodnia (na pograniczu miejscowości Pruchnik i Kramarzówka),

- częściowy remont obiektów mostowych (renowacja poręczy i zmiana nawierzchni). Zadanie to obejmowało również wycinkę drzew, karczowanie pni, przebudowę przepustów, frezowanie nawierzchni, montaż znaków i barier drogowych (energochłonnych i poręczy), oznakowanie poziome.

W wydarzeniu uczestniczyli między innymi: Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Senator RP Mieczysław Golba, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, Radny Powiatu Jarosławskiego Kamil Dziukiewicz, Burmistrz Pruchnika Wacław Szkoła, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek wraz z pracownikami, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Monika Maj-Lichończak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kańczuga Tadeusz Ogonowski wraz z przedstawicielami Nadleśnictwa, Radni Rady Miasta Pruchnik na czele z Przewodniczącym  Rady Wiesławem Jamrozikiem, Przewodniczący Rad Osiedlowych, Sołtysi oraz lokalna społeczność.   

 Wykonawcą zadania było Konsorcjum firm:

 • Lider: Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne SWOBODA Sp. z o.o. z Pruchnika
 • Partner:  Bieżące Utrzymanie dróg Mariusz Ślimak z Ruszelczyc

Zdj. Mirella Pieniążek