Oficjalny odbiór drogi powiatowej - ul. Sanowa w Radymnie

  • Wydrukuj
  • Email
  • Oficjalny odbiór drogi powiatowej - ul. Sanowa w Radymnie. 9 listopada 2023 roku odbył się oficjalny odbiór inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R w km 0+018 do km 1+398 – ul. Sanowa w Radymnie” W uroczystym odbiorze uczestniczyli m.in. Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk, Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, Członkowie Zarządu Powiatu: Marek Kisielewicz i Marek Sobolewski, Skarbnik Powiatu Jarosławskiego  Agnieszka Mroczka, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek wraz z pracownikami, Nadleśniczy Nadleśnictwa Jarosław Damian Rębacz, a także przedstawiciele wykonawców firmy. Ulica Sanowa w Radymnie jest drogą w stronę przejścia granicznego w Korczowej, o dużym natężeniu ruchu, również ciężkiego. Dzięki przebudowie drogi w znacznym stopniu poprawiła się jakość i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Z nowej jedni i chodnika może cieszyć się nie tylko lokalna społeczność ale również przejezdni, turyści i przewoźnicy. Zakres zadania obejmował m. in.: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne (wykonanie wykopów i nasypów), - odwodnienie korpusu drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej, - budowa blisko 1 km chodnika, - wykonanie podbudowy drogi z betonu asfaltowego, - wykonanie warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni (warstwa ścieralna o grubości 4 cm), - montaż oznakowania pionowego Całkowita wartość inwestycji : 4 128 161,52 zł z czego:1 936 558,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 000 000,00 zł wkład Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Jarosław) 827 671,00 zł wkład własny Gminy Radymno 363 932,52 zł wkład własny Powiatu JarosławskiegoWykonawcą zadania było: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna z Dębicy. Zdj. Mirella Pieniążek
  • Galeria

9 listopada 2023 roku odbył się oficjalny odbiór inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R w km 0+018 do km 1+398 – ul. Sanowa w Radymnie”

W uroczystym odbiorze uczestniczyli m.in. Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk, Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, Członkowie Zarządu Powiatu: Marek Kisielewicz i Marek Sobolewski, Skarbnik Powiatu Jarosławskiego  Agnieszka Mroczka, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek wraz z pracownikami, Nadleśniczy Nadleśnictwa Jarosław Damian Rębacz, a także przedstawiciele wykonawców firmy.

Ulica Sanowa w Radymnie jest drogą w stronę przejścia granicznego w Korczowej, o dużym natężeniu ruchu, również ciężkiego. Dzięki przebudowie drogi w znacznym stopniu poprawiła się jakość i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Z nowej jedni i chodnika może cieszyć się nie tylko lokalna społeczność ale również przejezdni, turyści i przewoźnicy.

Zakres zadania obejmował m. in.:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne (wykonanie wykopów i nasypów),

- odwodnienie korpusu drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej,

- budowa blisko 1 km chodnika,

- wykonanie podbudowy drogi z betonu asfaltowego,

- wykonanie warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni (warstwa ścieralna o grubości 4 cm),

- montaż oznakowania pionowego

Całkowita wartość inwestycji : 4 128 161,52 zł z czego:

  • 1 936 558,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  • 1 000 000,00 zł wkład Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Jarosław)
  • 827 671,00 zł wkład własny Gminy Radymno
  • 363 932,52 zł wkład własny Powiatu Jarosławskiego

Wykonawcą zadania było: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna z Dębicy.

Zdj. Mirella Pieniążek