Remont drogi Helusz - Wola Węgierska

  • Wydrukuj
  • Email
  • Remont drogi Helusz - Wola Węgierska. DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Remont drogi powiatowej Nr 1781R Helusz - Wola Węgierska w km 1+440 - 1+660 w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych. Dofinansowanie z budżetu państwa  - 111 707,00 zł Środki Powiatu - 44 218,13 zł Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych. Remont polegał na wyrównaniu podbudowy tłuczniem oraz  wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego.

flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Remont drogi powiatowej Nr 1781R Helusz - Wola Węgierska w km 1+440 - 1+660 w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych.

Dofinansowanie z budżetu państwa  - 111 707,00 zł

Środki Powiatu - 44 218,13 zł

Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych. Remont polegał na wyrównaniu podbudowy tłuczniem oraz  wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego.

helusz