Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa korpusu drogowego w Świebodnej

  • Wydrukuj
  • Email
  • Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa korpusu drogowego w Świebodnej. DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Wykonanie właściwych prac w   ramach  zadania  pn. Zabezpieczenie   osuwiska  oraz  odbudowa   korpusu  drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów – Świebodna – Pruchnik w km 11+632 – 12+579 – etap III Wartość zadania   -   3 489 832,11 zł Dofinansowanie z budżetu państwa  -  2 746 601,00 zł Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych. Prace objęły likwidację osuwiska w Świebodnej w gminie Pruchnik. Dotyczyły one również likwidacji szkód drogowych, które spowodowało osuwisko. Finansowanie tego zadania było rozłożone na trzy lata (2018-2020). Całkowita wartość to około 11 mln złotych, z których 80% pochodziło z budżetu państwa, zaś pozostałe środki zabezpieczył budżet Powiatu Jarosławskiego.
  • Galeria

flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wykonanie właściwych prac w   ramach  zadania  pn. Zabezpieczenie   osuwiska  oraz  odbudowa   korpusu  drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów – Świebodna – Pruchnik w km 11+632 – 12+579 – etap III

Wartość zadania   -   3 489 832,11 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa  -  2 746 601,00 zł 

Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych. Prace objęły likwidację osuwiska w Świebodnej w gminie Pruchnik. Dotyczyły one również likwidacji szkód drogowych, które spowodowało osuwisko.

Finansowanie tego zadania było rozłożone na trzy lata (2018-2020). Całkowita wartość to około 11 mln złotych, z których 80% pochodziło z budżetu państwa, zaś pozostałe środki zabezpieczył budżet Powiatu Jarosławskiego.

swiebodna