Przebudowa drogi powiatowej Kidałowice - Morawsko

  • Wydrukuj
  • Email
  • Przebudowa drogi powiatowej Kidałowice - Morawsko. Droga Kidałowice – Morawsko zostanie poszerzona do 6 metrów. Planowane jest wzmocnienie konstrukcji jezdni, wykonanie poboczy oraz chodników, zatoki autobusowej i przejść dla pieszych. Prace będą kosztować 5,58 mln złotych, z dofinansowaniem z Polskiego ładu w wysokości 3,57 mln zł. Finansowego wsparcia udzieliła gmina Pawłosiów.

kidałowice morawsko

Droga Kidałowice – Morawsko zostanie poszerzona do 6 metrów. Planowane jest wzmocnienie konstrukcji jezdni, wykonanie poboczy oraz chodników, zatoki autobusowej i przejść dla pieszych. Prace będą kosztować 5,58 mln złotych, z dofinansowaniem z Polskiego ładu w wysokości 3,57 mln zł. Finansowego wsparcia udzieliła gmina Pawłosiów.