Informacja o dotacji na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dla szkół prowadzonych przez Powiat Jarosławski w 2020 roku

  • Wydrukuj
  • Informacja o dotacji na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dla szkół prowadzonych przez Powiat Jarosławski w 2020 roku. Powiat Jarosławski informuje, że zgodnie z umową Nr WiJ.531.1.102.2019 zawartą w dniu 8 lipca 2020 r. w Rzeszowie, pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie a Powiatem Jarosławskim została przekazana dotacja celowa w wysokości 12 000 zł dla Technikum Nr 5 w Jarosławiu na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Powiat Jarosławski informuje, że zgodnie z umową Nr WiJ.531.1.102.2019 zawartą w dniu 8 lipca 2020 r. w Rzeszowie, pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie a Powiatem Jarosławskim została przekazana dotacja celowa w wysokości 12 000 zł dla Technikum Nr 5 w Jarosławiu na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.