Informacja o dotacji na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 2.0 dla szkół prowadzonych przez Powiat Jarosławski w 2021 roku

  • Wydrukuj
  • Informacja o dotacji na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 2.0 dla szkół prowadzonych przez Powiat Jarosławski w 2021 roku. Powiat Jarosławski informuje, że zgodnie z umową Nr WiJ.531.1.50.2021 zawartą w dniu 28 października 2021 r. w Rzeszowie, pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie a Powiatem Jarosławskim została przekazana dotacja celowa w wysokości 12 000 zł dla Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 im. Stefana Banacha w Jarosławiu na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 2.0. na lata 2021-2025”.

Powiat Jarosławski informuje, że zgodnie z umową Nr WiJ.531.1.50.2021 zawartą w dniu 28 października 2021 r. w Rzeszowie, pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie a Powiatem Jarosławskim została przekazana dotacja celowa w wysokości 12 000 zł dla Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 im. Stefana Banacha w Jarosławiu na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 2.0. na lata 2021-2025”.