Informacja o dotacji na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ” 2.0 dla szkół prowadzonych przez Powiat Jarosławski w 2022 roku

  • Wydrukuj
  • Informacja o dotacji na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ” 2.0 dla szkół prowadzonych przez Powiat Jarosławski w 2022 roku. Powiat Jarosławski informuje, że zgodnie z umową Nr WiJ.531.1.336.2021 zawartą w dniu 12 maja 2022 r. w Rzeszowie, pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie a Powiatem Jarosławskim zostały przekazane dotacje celowe w wysokości 31 000 zł dla poniższych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 2.0. na lata 2021-2025”.Lp.SzkołaWysokość przyznanej dotacji1.Technikum Nr 1 w Jarosławiu12.000 zł2.Technikum Nr 3 w Jarosławiu12.000 zł3.Technikum Nr 2 w Radymnie4.000 zł4.Szkoła Podstawowa Nr 8 Specjalna w Jarosławiu3.000 złOgółem31.000 zł

Powiat Jarosławski informuje, że zgodnie z umową Nr WiJ.531.1.336.2021 zawartą w dniu 12 maja 2022 r. w Rzeszowie, pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie a Powiatem Jarosławskim zostały przekazane dotacje celowe w wysokości 31 000 zł dla poniższych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 2.0. na lata 2021-2025”.

Lp.

Szkoła

Wysokość przyznanej dotacji

1.

Technikum Nr 1 w Jarosławiu

12.000 zł

2.

Technikum Nr 3 w Jarosławiu

12.000 zł

3.

Technikum Nr 2 w Radymnie

  4.000 zł

4.

Szkoła Podstawowa Nr 8 Specjalna w Jarosławiu

  3.000 zł

Ogółem

31.000 zł