Edukacja prawna - MEDIACJE

  • Wydrukuj
  • Email
  • Edukacja prawna - MEDIACJE. Co to jest mediacja, jak skorzystać z pomocy mediatora. Mediacje i polubowne rozwiązywanie sporów. Mediacja - film edukacyjny