Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704 Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa" w ramach współfinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość zadania:

- odcinek Wiązownica - Wola Mołodycka 10876,68 km - 14 395 593,23 zł

- odcinek Wiązownica - Olchowa 1180,00 km - 2 465 483,75 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 8 430 538,48 zł

Termin realizacji: rok 2023.

ooo

"Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę przejść dla pieszych w m. Radymno, Pruchnik, Laszki, Jarosław" w ramach współfinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

Wartość zadania 996 505,15 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 797 204,00 zł

Termin realizacji: 30. 05. 2022 r.

 

32

„Przebudowa drogi powiatowej  Nr 1770R Kidałowice - Rokietnica w km 2+522 – 4+931 i 5+656 – 11+185w ramach współfinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

Łączna długość - 7,938 km; budowa i przebudowa chodników - 4,741 km; budowa i przebudowa kanalizacji 4,401 km.

Wartość zadania 9 374 431,25 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6 093 380,00  zł

Termin realizacji 29. 06. 2021 r. - 30. 08. 2023 r.

100 6974

„Przebudowa drogi powiatowej  Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w km 0+000 – 8+365" w ramach współfinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

Łączna długość - 8,365 km; gruntowna przebudowa nawierzchni; budowa chodników; modernizacja systemu odwadniającego.

Wartość zadania 14 741 815,02 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 9 582 179,00  zł

Termin realizacji 17. 11. 2021 r. - 30. 09. 2023 r.

258170693 590164195580695 6581663942629449118 n

„Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1704R w km 0+834,78 – 0+983,10 oraz Nr 1707R w km 0+926,78 – 1+068,32 (skrzyżowanie typu małe rondo) wraz z przebudową drogi powiatowej  Nr 1707R w km 0+009,00 – 0+926,78 w m. Wiązownica” w ramach współfinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

Łączna długość (budowa i przebudowa) - 1,21 km.; budowa chodnika długości 801 mb.; budowa kanalizacji deszczowej - 712 mb.

Wartość zadania 2 163 262,16 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (d. Fundusz Dróg Samorządowych) 1 096 214,00 zł

Termin realizacji - rok 2020

IMG 9662

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1716R Makowisko – Bobrówka w km 0+242 – 1+532" w ramach współfinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

Chodnik – 1290 mb., odwodnienie – rów kryty.

Wartość zadania 1 245 810,35 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (d. Fundusz Dróg Samorządowych) 871 593,00 zł.

Termin realizacji - rok 2020.

makowisko

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1819R (droga do rampy załadunkowej), ul. Kolejowa w Radymnie w km 0+000 – 0+480" w ramach współfinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

Przebudowa nawierzchni z kostki kamiennej – 480 m., przebudowa kanalizacji, przebudowa nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową betonową.

Wartość zadania 1 328 375,45 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (d. Fundusz Dróg Samorządowych) 744 888,00 zł.

Termin realizacji - rok 2020.

kolejowa

"Przebudowa drogi powiatowej Sośnica-Zadąbrowie".

28 sierpnia 2020 r. zakończył się odbiór techniczny prac na powiatowej drodze Sośnica – Zadąbrowie. Odcinek o długości blisko 2 kilometrów, istniejącej, ale będącej w nie najlepszym stanie drogi, całkowicie odmienił swój wygląd. Jezdnia została poszerzona z 4 do 6 metrów, na całej długości powstał także chodnik. Przejęła ona ruch z pobliskiej kopalni żwiru i piasku w Sośnicy, omijając Święte i Radymno. Ta inwestycja była również istotna ze względu na to, że jest to ważny trakt dla miejscowych przedsiębiorców rolnych, korzystających z ciężkiego sprzętu rolniczego.

Koszt inwestycji wyniósł 3,6 mln złotych, przy 80% wsparciu z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

sośnica zadąbrowie

"Przebudowa mostu w Surmaczówce".

Inwestycja realizowana była na rzece Lubaczówka (droga powiatowa Surmaczówka - Zapałów). Prace prowadzono w roku 2019.

Koszt inwestycji wyniósł 323 tys. zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 260 tys. zł

surmaczówka

Więcej