Nagroda Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu

  • Wydrukuj
  • Email
  • Nagroda Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu. Miła uroczystość miała miejsce 14 października 2020 r., w starostwie powiatowym w Jarosławiu.  Starosta Stanisław Kłopot wręczył nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu. Wojciech Głąb otrzymał ją w uznaniu za podejmowane działania wychowawcze oraz osiągnięcia edukacyjne. W wydarzeniu uczestniczyła także Marta Kurpiel, naczelnik wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego.
  • Galeria

Miła uroczystość miała miejsce 14 października 2020 r., w starostwie powiatowym w Jarosławiu.  Starosta Stanisław Kłopot wręczył nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu. Wojciech Głąb otrzymał ją w uznaniu za podejmowane działania wychowawcze oraz osiągnięcia edukacyjne. W wydarzeniu uczestniczyła także Marta Kurpiel, naczelnik wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego.