Akcja sadzenia drzew i krzewów miododajnych w ZSZiR w Radymnie

  • Wydrukuj
  • Email
  • Akcja sadzenia drzew i krzewów miododajnych w ZSZiR w Radymnie. 9 listopada na terenie  Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. A. Mickiewicz w Radymnie zrealizowana została akcja pn. „Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”, która organizowana jest przez samorząd Województwa Podkarpackiego, w ramach kampanii edukacyjnej: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Idea tej kampanii wpierającej owadopylność,  zrodziła się w 2015 roku, we współpracy samorządu Województwa Podkarpackiego z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie. Głównym elementem tego działania jest sadzenie roślin miododajnych w celu ochrony bioróżnorodności naszego środowiska. W ciągu siedmiu lat w ramach kampanii posadzonych zostało 45 tys. szt. drzew i krzewów, które z biegiem czasu stanowią cenny pożytek dla owadów zapylających. Prowadzenie akcji na tak szeroką skalę jest możliwe dzięki współpracy samorządu Województwa Podkarpackiego  z jednostkami samorządów terytorialnych oraz Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy zrzeszającym koła pszczelarskie z regionu. Inicjatywa sadzenia drzew i krzewów miododajnych na terenie województwa podkarpackiego to zadanie, które ma przyczynić się m.in. do poprawy bioróżnorodności oraz wpłynąć na wzrost pożytków dla pszczół i innych owadów zapylających. W akcji uczestniczyła całą społeczność szkolna. Akcję wspierali również zaproszeni goście: Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Mariusz Trojak – Wicestarosta Jarosławski Marek Sobolewski – Członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego Informacja prasowa (tekst, zdj.): ZSZiR w Radymnie
  • Galeria

9 listopada na terenie  Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. A. Mickiewicz w Radymnie zrealizowana została akcja pn. „Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”, która organizowana jest przez samorząd Województwa Podkarpackiego, w ramach kampanii edukacyjnej: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.

Idea tej kampanii wpierającej owadopylność,  zrodziła się w 2015 roku, we współpracy samorządu Województwa Podkarpackiego z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie. Głównym elementem tego działania jest sadzenie roślin miododajnych w celu ochrony bioróżnorodności naszego środowiska. W ciągu siedmiu lat w ramach kampanii posadzonych zostało 45 tys. szt. drzew i krzewów, które z biegiem czasu stanowią cenny pożytek dla owadów zapylających. Prowadzenie akcji na tak szeroką skalę jest możliwe dzięki współpracy samorządu Województwa Podkarpackiego  z jednostkami samorządów terytorialnych oraz Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy zrzeszającym koła pszczelarskie z regionu.

Inicjatywa sadzenia drzew i krzewów miododajnych na terenie województwa podkarpackiego to zadanie, które ma przyczynić się m.in. do poprawy bioróżnorodności oraz wpłynąć na wzrost pożytków dla pszczół i innych owadów zapylających. 

W akcji uczestniczyła całą społeczność szkolna. Akcję wspierali również zaproszeni goście:

Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Mariusz Trojak – Wicestarosta Jarosławski

Marek Sobolewski – Członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Informacja prasowa (tekst, zdj.): ZSZiR w Radymnie