Niezwykłe spotkanie z absolwentami KOPERNIKA

  • Wydrukuj
  • Email
  • Niezwykłe spotkanie z absolwentami KOPERNIKA. 16 września br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu gościli wybitni absolwenci: prof. nadzw. dr hab.med. Dariusz Plicner – prodziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz  Aleksandra Gołąb – studentka 4 roku studiów na kierunku lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W ciekawym spotkaniu z  zaproszonymi gośćmi wzięli udział uczniowie klas o profilu medycznym. Prof. nadzw. dr hab.med. Dariusz Plicner jest  autorem i współautorem ponad 110 prac oraz referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych. Od ponad 20 lat jest związany z Oddziałem Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń Transplantologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz wykładowcą na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ. Aleksandra Gołąb mimo młodego wieku może  się już poszczycić wieloma  osiągnięciami naukowymi, m.in. realizując po raz pierwszy w historii Pomorskiej Akademii Medycznej indywidualny tok studiów.  Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zaburzeń homeostazy, a szczególnie hemostazy, tj. układu krzepnięcia i fibrynolizy u pacjentów kardiochirurgicznych. Poza pracą naukową jest również zaangażowana w misję Doctors Africa, na którą sama musiała pozyskać środki, między innymi dzięki wsparciu z Funduszu Kazimierza Michalskiego, znakomitego absolwenta „Kopernika”. Podczas wykładu Aleksandra Gołąb podzieliła się z uczniami swoim doświadczeniem zdobytym w trakcie wyjazdu medycznego do Tanzanii, wiedzą o tamtejszym systemie opieki zdrowotnej oraz tym, jak z jej perspektywy wygląda studiowanie medycyny, która jak sama wielokrotnie podkreśla, jest dla niej ogromną pasją. Na koniec spotkania prof. nadzw. dr hab.med. Dariusz Plicner   przekazał  młodym adeptom kilka cennych i praktycznych  wskazówek, które dobrze rozpatrzone, pomogą im odnaleźć się w świecie nauki. Informacja prasowa (tekst, zdj.): I LO w Jarosławiu
  • Galeria

16 września br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu gościli wybitni absolwenci: prof. nadzw. dr hab.med. Dariusz Plicner – prodziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz  Aleksandra Gołąb – studentka 4 roku studiów na kierunku lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W ciekawym spotkaniu z  zaproszonymi gośćmi wzięli udział uczniowie klas o profilu medycznym.  

Prof. nadzw. dr hab.med. Dariusz Plicner jest  autorem i współautorem ponad 110 prac oraz referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych. Od ponad 20 lat jest związany z Oddziałem Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń Transplantologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz wykładowcą na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ. 

Aleksandra Gołąb mimo młodego wieku może  się już poszczycić wieloma  osiągnięciami naukowymi, m.in. realizując po raz pierwszy w historii Pomorskiej Akademii Medycznej indywidualny tok studiów.  Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zaburzeń homeostazy, a szczególnie hemostazy, tj. układu krzepnięcia i fibrynolizy u pacjentów kardiochirurgicznych. Poza pracą naukową jest również zaangażowana w misję Doctors Africa, na którą sama musiała pozyskać środki, między innymi dzięki wsparciu z Funduszu Kazimierza Michalskiego, znakomitego absolwenta „Kopernika”.

Podczas wykładu Aleksandra Gołąb podzieliła się z uczniami swoim doświadczeniem zdobytym w trakcie wyjazdu medycznego do Tanzanii, wiedzą o tamtejszym systemie opieki zdrowotnej oraz tym, jak z jej perspektywy wygląda studiowanie medycyny, która jak sama wielokrotnie podkreśla, jest dla niej ogromną pasją.

Na koniec spotkania prof. nadzw. dr hab.med. Dariusz Plicner   przekazał  młodym adeptom kilka cennych i praktycznych  wskazówek, które dobrze rozpatrzone, pomogą im odnaleźć się w świecie nauki.


 

Informacja prasowa (tekst, zdj.): I LO w Jarosławiu