Podsumowanie działań projektowych ZSSiB, upowszechnianie rezultatów

  • Wydrukuj
  • Email
  • Podsumowanie działań projektowych ZSSiB, upowszechnianie rezultatów. 29 września 2023 roku w Zespole Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu „Europejska komunikacja ZSSChiO” Nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-0000079605 realizowanego w okresie od 01.08.2022 r. do 30.09.2023 r. Koordynator projektu i jego uczestnicy podzielili się z zaproszonymi gośćmi oraz członkami rady pedagogicznej ZSSiB swoimi doświadczeniami projektowymi. Celem spotkania było przedstawienie i podsumowanie działań oraz upowszechnienie rezultatów wdrażanych w pracę szkoły. W spotkaniu udział wzięli: - Elżbieta Komarnicka – konsultantka Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich Oddział w Przemyślu, przedstawicielka Regionalnego Punktu Informacyjnego Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, - dyrektorzy i koordynatorzy jarosławskich i przemyskich szkół ponadpodstawowych, - uczestnicy projektu, pozostali nauczyciele i pracownicy ZSSiB. Wyznaczone cele projektu zostały zrealizowane – 24 osoby spośród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej szkoły zwiększyło swoje kompetencje oraz umiejętności językowe, zawodowe i społeczne biorąc udział w 29 mobilnościach w formie obserwacji pracy, kursu specjalistycznego lub kursu językowego w Portugalii, Hiszpanii, Turcji oraz na Malcie. Wszyscy wzbogacili swój warsztat pracy i na bieżąco wykorzystują zdobyte doświadczenia, wypracowane rezultaty i materiały w pracy dydaktycznej. Po raz kolejny hasło „Erasmus+ zmienia życie, otwiera umysły” nabrało wymiernego znaczenia. Projekt zrealizowany został w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna osób Sektor Edukacja szkolna. Wszystkie działania współfinansowane były przez Unię Europejską. Dyrekcja ZSSiB i koordynator projektu składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu i wypracowania cennych rezultatów. Informacja prasowa (tekst, zdj.) ZSSiB w Jarosławiu
  • Galeria

29 września 2023 roku w Zespole Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu „Europejska komunikacja ZSSChiO” Nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-0000079605 realizowanego w okresie od 01.08.2022 r. do 30.09.2023 r. Koordynator projektu i jego uczestnicy podzielili się z zaproszonymi gośćmi oraz członkami rady pedagogicznej ZSSiB swoimi doświadczeniami projektowymi. Celem spotkania było przedstawienie i podsumowanie działań oraz upowszechnienie rezultatów wdrażanych w pracę szkoły.

W spotkaniu udział wzięli:

- Elżbieta Komarnicka – konsultantka Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich Oddział w Przemyślu, przedstawicielka Regionalnego Punktu Informacyjnego Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności,

- dyrektorzy i koordynatorzy jarosławskich i przemyskich szkół ponadpodstawowych,

- uczestnicy projektu, pozostali nauczyciele i pracownicy ZSSiB.

Wyznaczone cele projektu zostały zrealizowane – 24 osoby spośród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej szkoły zwiększyło swoje kompetencje oraz umiejętności językowe, zawodowe i społeczne biorąc udział w 29 mobilnościach w formie obserwacji pracy, kursu specjalistycznego lub kursu językowego w Portugalii, Hiszpanii, Turcji oraz na Malcie. Wszyscy wzbogacili swój warsztat pracy i na bieżąco wykorzystują zdobyte doświadczenia, wypracowane rezultaty i materiały w pracy dydaktycznej. Po raz kolejny hasło „Erasmus+ zmienia życie, otwiera umysły” nabrało wymiernego znaczenia.

Projekt zrealizowany został w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna osób Sektor Edukacja szkolna. Wszystkie działania współfinansowane były przez Unię Europejską.

Dyrekcja ZSSiB i koordynator projektu składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu i wypracowania cennych rezultatów.

Informacja prasowa (tekst, zdj.) ZSSiB w Jarosławiu