Dzień Rodziny - Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. Izabeli Marii Dzieduszyckiej.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Dzień Rodziny - Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. Izabeli Marii Dzieduszyckiej. . 7 czerwca 2024 r. Kamil Dziukiewicz Starosta Powiatu Jarosławskiego uczestniczył w Dniu Rodziny, który odbył się w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. Izabeli Marii Dzieduszyckiej. Uroczystość rozpoczęła się od występu uczniów, którzy zaprezentowali przygotowane specjalnie na tę okazję przedstawienie. Starosta Kamil Dziukiewicz w swoim przemówieniu podkreślił wagę takich inicjatyw, które integrują społeczność lokalną i wzmacniają więzi rodzinne. Wyraził również uznanie dla nauczycieli i rodziców za ich codzienny trud w wychowywaniu młodego pokolenia. Momentem zakończenia uroczystości było wręczenie upominków przygotowanych przez dzieci dla swoich rodziców. Dzieci z dumą i radością wręczały małe prezenty, które własnoręcznie wykonały, co spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony rodziców. W Dniu Rodziny brał udział również Radny Powiatu Jarosławskiego Marcin Jaworski. Zdjęcia /Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu / dziękujemy 
  • Galeria

7 czerwca 2024 r. Kamil Dziukiewicz Starosta Powiatu Jarosławskiego uczestniczył w Dniu Rodziny, który odbył się w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. Izabeli Marii Dzieduszyckiej. 

Uroczystość rozpoczęła się od występu uczniów, którzy zaprezentowali przygotowane specjalnie na tę okazję przedstawienie.

🗣️ Starosta Kamil Dziukiewicz w swoim przemówieniu podkreślił wagę takich inicjatyw, które integrują społeczność lokalną i wzmacniają więzi rodzinne. Wyraził również uznanie dla nauczycieli i rodziców za ich codzienny trud w wychowywaniu młodego pokolenia.

Momentem zakończenia uroczystości było wręczenie upominków przygotowanych przez dzieci dla swoich rodziców. Dzieci z dumą i radością wręczały małe prezenty, które własnoręcznie wykonały, co spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony rodziców. 

W Dniu Rodziny brał udział również Radny Powiatu Jarosławskiego Marcin Jaworski.

Zdjęcia /Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu / dziękujemy