Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

  • Wydrukuj
  • Email
  • Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. W dniu 10 czerwca 2024 r. w Zespole Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jarosławiu odbyło się spotkanie w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu”. Celem spotkania było omówienie aktualnych etapów realizacji przedsięwzięcia oraz rozpoczęcie prac nad wypełnianiem Formularza pomocniczego do przygotowania wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w ramach przedsięwzięcia pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu”. Opracowana kwalifikacja będzie stanowiła główny nurt 120 – godzinnych szkoleń, dzięki którym możliwe będzie szybkie zdobycie nowych, certyfikowanych kwalifikacji, podniesienie swoich zawodowych kompetencji lub całkowite przekwalifikowanie się. Kwalifikacja będzie również uwzględniała potrzeby rynku pracy, bazę Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz wykwalifikowane kadry Szkoły i Partnera przedsięwzięcia czyli Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Jarosławskiego: Marta Kurpiel – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wraz z pracownikiem Wydziału – Karolem Dąbrowskim, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu – Adam Tomaszewski wraz z pracownikami Szkoły – Małgorzatą Kożak, Wiesławem Ziębą, Damianem Koreckim i Januszem Puszkarzem oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich reprezentowanego przez Zbigniewa Stycznia - Prezesa o/Rzeszów wraz z pracownikami Stowarzyszenia Urszulą Turek i Ireną Jamróz. Zdjęcia, tekst: Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
  • Galeria

W dniu 10 czerwca 2024 r. w Zespole Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jarosławiu odbyło się spotkanie w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu”.

 Celem spotkania było omówienie aktualnych etapów realizacji przedsięwzięcia oraz rozpoczęcie prac nad wypełnianiem Formularza pomocniczego do przygotowania wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w ramach przedsięwzięcia pn. „Branżowe Centrum Umiejętności

w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu”.

Opracowana kwalifikacja będzie stanowiła główny nurt 120 – godzinnych szkoleń, dzięki którym możliwe będzie szybkie zdobycie nowych, certyfikowanych kwalifikacji, podniesienie swoich zawodowych kompetencji lub całkowite przekwalifikowanie się. Kwalifikacja będzie również uwzględniała potrzeby rynku pracy, bazę Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz wykwalifikowane kadry Szkoły i Partnera przedsięwzięcia czyli Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Jarosławskiego: Marta Kurpiel – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wraz z pracownikiem Wydziału – Karolem Dąbrowskim, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu – Adam Tomaszewski wraz z pracownikami Szkoły – Małgorzatą Kożak, Wiesławem Ziębą, Damianem Koreckim i Januszem Puszkarzem oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich reprezentowanego przez Zbigniewa Stycznia - Prezesa o/Rzeszów wraz z pracownikami Stowarzyszenia Urszulą Turek i Ireną Jamróz.

Zdjęcia, tekst: Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych