Atuty inwestycyjne Powiatu Jarosławskiego

 • Wydrukuj
 • Email
 • Atuty inwestycyjne Powiatu Jarosławskiego.atrakcyjne przygraniczne położenie na szlaku komunikacyjnym Wschód - Zachód, dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa i kolejowa, tereny pod inwestycje,duży potencjał ludzki, korzystna struktura wiekowa ludności, różnorodność typów szkół zawodowych, dobrze rozwinięta sieć szkół na wszystkich poziomach edukacyjnych, rozwijające się szkolnictwo wyższe,dobre warunki do rozwoju turystyki i rekreacji, baza magazynowo - przetwórcza dla rolnictwa, urodzajne ziemie - wysoki wskaźnik bonitacji gleb.
 • atrakcyjne przygraniczne położenie na szlaku komunikacyjnym Wschód - Zachód,
 • dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa i kolejowa,
 • tereny pod inwestycje,
 • duży potencjał ludzki,
 • korzystna struktura wiekowa ludności,
 • różnorodność typów szkół zawodowych, dobrze rozwinięta sieć szkół na wszystkich poziomach edukacyjnych,
 • rozwijające się szkolnictwo wyższe,
 • dobre warunki do rozwoju turystyki i rekreacji,
 • baza magazynowo - przetwórcza dla rolnictwa,
 • urodzajne ziemie - wysoki wskaźnik bonitacji gleb.