21 lipca 2023 r. odbyła się LXVII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Radnych powitał Przewodniczący Rady Pan Marian Fedor przedstawiając porządek obrad, a sesja rozpoczęła się tradycyjnie, od zdania relacji przez Starostę Jarosławskiego Pana Stanisława Kłopota z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. Dodatkowo Starosta Jarosławski przedstawił krótkie sprawozdanie z zakresu oświaty na temat przeprowadzonej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz wyników matur....

Więcej

Od wielu lat trwa zwyczaj wspierania przez radnych Rady Powiatu Jarosławskiego polskiej parafii rzymskokatolickiej w ukraińskim Jaworowie. Zazwyczaj są to pieniądze zebrane przez radnych oraz wsparcie materialne zaoferowane przez lokalnych sponsorów. W tym roku w akcję włączyły się firmy, m.in. Sokołów S.A oraz San Pajda. Rada Powiatu zebrała kwotę 2 150 zł. 12 grudnia 2022 r. Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot...

Więcej

9 grudnia 2022 roku odbyła się LVII Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, Starosta Powiatu Jarosławskiego Stanisław Kłopot przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy LVI a LVII sesją Rady Powiatu. Rada Powiatu Jarosławskiego podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2022. Zwiększył się plan wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2022 rok...

Więcej

10 października 2022 odbyła się LIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Radnych powitał Przewodniczący Rady Pan Marian Fedor przedstawiając porządek obrad. W posiedzeniu Sesji Rady Powiatu udział wziął Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot odczytując treść proponowanych uchwał. Rada Powiatu Jarosławskiego upoważniła Zarząd Powiatu Jarosławskiego do zaciągnięcia zobowiązania ponad granicę ustaloną w budżecie powiatu na 2022 r. na realizację zadań: - wykonanie...

Więcej

Rada Powiatu Jarosławskiego udzieliła wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2021 Staroście Jarosławskiemu i Zarządowi Powiatu. Wotum zostało udzielone przy 19 głosach „za” i 4 „wstrzymujących się”. W przypadku absolutorium było podobnie, tj. 19 głosów „za” i 4 głosy „wstrzymujące się” . Sesja odbyła się 28 czerwca 2022 r. Wotum zaufania było efektem przedstawienia radnym i przyjęcia...

Więcej

Rada Powiatu Jarosławskiego na sesji, która odbyła się 31 maja 2022 r., podjęła m.in. decyzje budżetowe, zaakceptowała sprawozdania z wykonania „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” i działalności Centrum Integracji Społecznej. Radni zapoznali...

Więcej

Tematy drogowe zdominowały kolejną sesję Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 6 maja. – Przystępujemy do realizacji inwestycji drogowych, o których dofinansowanie składaliśmy wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Polskiego Ładu; dużych inwestycji, które sumując ich wartość, to prawie 41,5 mln złotych. Są to inwestycje realizowane przy udziale samorządów gminnych - mówił podczas sesji starosta Stanisław Kłopot. Mowa o...

Więcej

Już 9 maja planowane jest zakończenie gruntownego remontu drogi powiatowej Bystrowice – Hawłowice - Pruchnik. Pieniądze na ten cel, czyli blisko 1,2 mln złotych, samorząd powiatowy pozyskał m.in. z dofinansowania z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. - Jest to o tyle ważna inwestycja, że mieszkańcy czekali na nią kilkadziesiąt lat – wyjaśnia starosta jarosławski Stanisław Kłopot. A to dopiero preludium do...

Więcej

Zmiany na blisko 400 tys. złotych w budżecie powiatu jarosławskiego, to jeden z efektów 47. sesji Rady Powiatu, która odbyła się 21 kwietnia. Rada Powiatu podziękowała także wszystkim zaangażowanym w pomoc humanitarną dla Ukrainy i jej obywateli. Pieniądze o których mowa pochodzą m.in. z rozliczenia otrzymanej dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Zmiany dotyczyły również dotacji dla Muzeum w Jarosławiu...

Więcej