Dodatkowe pieniądze na powiatowy system edukacji

  • Wydrukuj
  • Email
  • Dodatkowe pieniądze na powiatowy system edukacji. Wśród tematów podejmowanych na 31. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 28 stycznia, były m.in. kwestie dotyczące remontu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i przystosowania go dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przypomnijmy, że na ten cel samorząd powiatowy pozyskało 3 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Sesja rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy zmarłego niedawno ks. prałata Mariana Rajchela, kapłana niezwykle zasłużonego dla Jarosławia i ziemi jarosławskiej. Radni mieli też okazję wysłuchać szczegółowych informacji dotyczących Narodowego Programu Szczepień, udzielonych przez wicewojewodę podkarpackiego, Jolantę Sawicką. Podczas dalszych obrad radni zadecydowali o kolejnym zwiększeniu budżetu powiatowego. Mowa o kwocie 2 mln zł w dziale Oświata i Wychowanie i realizacji projektów edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat jarosławski, na które pozyskano pieniądze ze środków europejskich i krajowych. Są to:„Mobilność i kreatywność gwarancją rozwoju” (Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących, we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji), „Europejskie staże zawodowe szansą rozwoju” (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji „Międzynarodowe staże uczniów” (Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji)W roku 2021 będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu także kolejny duży projekt edukacyjny pod nazwą „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami lokalnego rynku pracy”. Tutaj zaangażowano Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych oraz Zespół Szkół Budowalnych i Ogólnokształcących. Więcej szczegółów na temat tego zadania, o wartości ponad miliona złotych, można przeczytać TUTAJ Podczas sesji m.in. przyjęto także Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jarosławskim na lata 2021-2023 oraz sprawozdania dotyczące oceny zabezpieczeń: przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego oraz z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu za rok 2020. Relacja z całości sesji dostępna jest na stronie https://youtu.be/Xn2Bf-3_ueg
  • Galeria

Wśród tematów podejmowanych na 31. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 28 stycznia, były m.in. kwestie dotyczące remontu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i przystosowania go dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przypomnijmy, że na ten cel samorząd powiatowy pozyskało 3 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Sesja rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy zmarłego niedawno ks. prałata Mariana Rajchela, kapłana niezwykle zasłużonego dla Jarosławia i ziemi jarosławskiej. Radni mieli też okazję wysłuchać szczegółowych informacji dotyczących Narodowego Programu Szczepień, udzielonych przez wicewojewodę podkarpackiego, Jolantę Sawicką.

Podczas dalszych obrad radni zadecydowali o kolejnym zwiększeniu budżetu powiatowego. Mowa o kwocie 2 mln zł w dziale Oświata i Wychowanie i realizacji projektów edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat jarosławski, na które pozyskano pieniądze ze środków europejskich i krajowych. Są to:

  • Mobilność i kreatywność gwarancją rozwoju” (Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących, we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji),
  • Europejskie staże zawodowe szansą rozwoju” (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji
  • Międzynarodowe staże uczniów” (Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji)

W roku 2021 będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu także kolejny duży projekt edukacyjny pod nazwą „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami lokalnego rynku pracy”. Tutaj zaangażowano Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych oraz Zespół Szkół Budowalnych i Ogólnokształcących. Więcej szczegółów na temat tego zadania, o wartości ponad miliona złotych, można przeczytać TUTAJ

Podczas sesji m.in. przyjęto także Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jarosławskim na lata 2021-2023 oraz sprawozdania dotyczące oceny zabezpieczeń: przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego oraz z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu za rok 2020.

Relacja z całości sesji dostępna jest na stronie https://youtu.be/Xn2Bf-3_ueg