Zakończenie projektu edukacyjnego o milionowej wartości

  • Wydrukuj
  • Email
  • Zakończenie projektu edukacyjnego o milionowej wartości. Dokładnie milion trzydzieści dziewięć tysięcy złotych, to wartość projektu edukacyjnego pod nazwą „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy”. Przez ostatni rok był on realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną. Pieniądze pozyskał na ten cel samorząd powiatu jarosławskiego, a w wielkim skrócie chodziło o wzmocnienie dwóch kierunków zawodowych w tych szkołach, poszukiwanych na rynku pracy, czyli technika budownictwa i technika geodety. Zakończenie projektu odbyło się w formie dwóch konferencji konferencji - 28 i 29 września. - Szerokie zastosowanie nowoczesnych technologii, automatyzacja, technicyzacja i cyfryzacja gospodarki to ogólnoświatowe trendy, które w bardzo szybkim czasie dotarły do Polski, oczywiście również do naszego regionu. Postępowi technicznemu towarzyszy duży popyt na dobrze wykwalifikowanych pracowników, którzy, oprócz wiedzy i umiejętności zawodowych, będą sprawni na rynku pracy i będą umieli dostosować się do dynamicznych potrzeb rynkowych - wyjaśnia ideę projektu starosta jarosławski Stanisław Kłopot. W ramach projektu, finansowanego z funduszy europejskich, nie tylko opracowano przykładowe programy nauczania dla zawodów technicznych, czyli technika geodety i technika budownictwa, ale także uwzględniono współpracę szkół zawodowych z wyższymi w ich praktycznej realizacji. - Zależało nam na wypracowaniu takiego modelu współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi, ponieważ dla wszystkich partnerów, ale także przedsiębiorców, istotne są takie rozwiązania, które poprawiają jakość kształcenia i jego precyzyjniejszego dopasowania do potrzeb rynku pracy - mówi naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Marta Kurpiel. Projekt to także zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych, biorących w nim udział. Więcej na temat projektu TUTAJ zaś o wypracowanych modelach współpracy TUTAJ
  • Galeria

Dokładnie milion trzydzieści dziewięć tysięcy złotych, to wartość projektu edukacyjnego pod nazwą „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy”. Przez ostatni rok był on realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną. Pieniądze pozyskał na ten cel samorząd powiatu jarosławskiego, a w wielkim skrócie chodziło o wzmocnienie dwóch kierunków zawodowych w tych szkołach, poszukiwanych na rynku pracy, czyli technika budownictwa i technika geodety. Zakończenie projektu odbyło się w formie dwóch konferencji konferencji - 28 i 29 września.

- Szerokie zastosowanie nowoczesnych technologii, automatyzacja, technicyzacja i cyfryzacja gospodarki to ogólnoświatowe trendy, które w bardzo szybkim czasie dotarły do Polski, oczywiście również do naszego regionu. Postępowi technicznemu towarzyszy duży popyt na dobrze wykwalifikowanych pracowników, którzy, oprócz wiedzy i umiejętności zawodowych, będą sprawni na rynku pracy i będą umieli dostosować się do dynamicznych potrzeb rynkowych - wyjaśnia ideę projektu starosta jarosławski Stanisław Kłopot.

W ramach projektu, finansowanego z funduszy europejskich, nie tylko opracowano przykładowe programy nauczania dla zawodów technicznych, czyli technika geodety i technika budownictwa, ale także uwzględniono współpracę szkół zawodowych z wyższymi w ich praktycznej realizacji. - Zależało nam na wypracowaniu takiego modelu współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi, ponieważ dla wszystkich partnerów, ale także przedsiębiorców, istotne są takie rozwiązania, które poprawiają jakość kształcenia i jego precyzyjniejszego dopasowania do potrzeb rynku pracy - mówi naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Marta Kurpiel. Projekt to także zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych, biorących w nim udział.

 Więcej na temat projektu TUTAJ zaś o wypracowanych modelach współpracy TUTAJ

fe logo