Droga Kidałowice-Rokietnica oficjalnie odebrana

  • Wydrukuj
  • Email
  • Droga Kidałowice-Rokietnica oficjalnie odebrana. 22 września 2023 roku odbył się oficjalny przebudowanej drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice – Rokietnica. Koszt w całości wyniósł 12 536 521,32 zł. W uroczystym otwarciu uczestniczyli między innymi: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Senator RP Mieczysław Golba, Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk , Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Andrzej Wyczawski, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jarosławskiego Grażyna Strzelec, Członkowie Zarządu Powiatu Jarosławskiego Marek Kisielewicz i Marek Sobolewski, Radne Powiatu Jarosławskiego Tatiana Kożak-Siara oraz Barbara Stawarz, Radni Powiatu Jarosławskiego Marek Kucab, Kamil Dziukiewicz Sekretarz Powiatu Jarosławskiego Bożena Gmyrek, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu Paweł Tworek wraz z pracownikami, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Monika Maj-Lichończak, Wójt Gminy Rokietnica Witold Szajny, Wójt Gminy Chłopice Andrzej Homa, Nadleśniczy Nadleśnictwo Kańczuga Tadeusz Ogonowski oraz przedstawiciel wykonawcy Piotr Jarosz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego w Dębicy. Dziękuję Panu Ministrowi Andrzejowi Adamczykowi, Panu Senatorowi Mieczysławowi Golbie, Panu Posłowi Tadeuszowi Chrzanowi za działanie na rzecz Powiatu Jarosławskiego, zaangażowanie i wsparcie naszej inwestycji. Dziękuję pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg oraz wszystkim zaangażowanym w przebudowę tej inwestycji. Słowa podziękowania kieruję także w stronę wykonawców - za pełen profesjonalizm i wysoki poziom usług. – powiedział Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot Inwestycja powstała przy wkładzie własnym Powiatu Jarosławskiego w kwocie 4 681 638,50 zł oraz przy współudziale: 6 093 380,00 zł –Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 101 400,00 zł – Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Kańczuga 560 102,82 zł – Gminy Chłopice 100 000,00 zł – Gminy Rokietnica Zakres zadania obejmował wykonanie: - Robót przygotowawczych (m. in. wycinka drzew i zakrzaczeń) - Robót ziemnych - Odwodnienia korpusu drogowego - Podbudowy - Nawierzchni (wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej) - Robót wykończeniowych (m.in. wykonanie poboczy, nasadzeń zieleni) - Elementy ulic (zostało wykonane około 6 km wybudowanego i przebudowanego chodnika) - Oznakowania pionowego i poziomego - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci barier energochłonnych Zdj. Mirella Pieniążek
  • Galeria

22 września 2023 roku odbył się oficjalny przebudowanej drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice – Rokietnica. Koszt w całości wyniósł 12 536 521,32 zł.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli między innymi: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Senator RP Mieczysław Golba, Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk , Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Andrzej Wyczawski, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jarosławskiego Grażyna Strzelec, Członkowie Zarządu Powiatu Jarosławskiego Marek Kisielewicz i Marek Sobolewski, Radne Powiatu Jarosławskiego Tatiana Kożak-Siara oraz Barbara Stawarz, Radni Powiatu Jarosławskiego Marek Kucab, Kamil Dziukiewicz Sekretarz Powiatu Jarosławskiego Bożena Gmyrek, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu Paweł Tworek wraz z pracownikami, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Monika Maj-Lichończak, Wójt Gminy Rokietnica Witold Szajny, Wójt Gminy Chłopice Andrzej Homa, Nadleśniczy Nadleśnictwo Kańczuga Tadeusz Ogonowski oraz przedstawiciel wykonawcy Piotr Jarosz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego w Dębicy.

Dziękuję Panu Ministrowi Andrzejowi Adamczykowi, Panu Senatorowi Mieczysławowi Golbie, Panu Posłowi Tadeuszowi Chrzanowi za działanie na rzecz Powiatu Jarosławskiego, zaangażowanie i wsparcie naszej inwestycji. Dziękuję pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg oraz wszystkim zaangażowanym w przebudowę tej inwestycji. Słowa podziękowania kieruję także w stronę wykonawców - za pełen profesjonalizm i wysoki poziom usług. – powiedział Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot

Inwestycja powstała przy wkładzie własnym Powiatu Jarosławskiego w kwocie 4 681 638,50 zł oraz przy współudziale:

6 093 380,00 zł –Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

1 101 400,00 zł – Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Kańczuga

   560 102,82 zł – Gminy Chłopice

   100 000,00 zł – Gminy Rokietnica

Zakres zadania obejmował wykonanie:

- Robót przygotowawczych (m. in. wycinka drzew i zakrzaczeń)

- Robót ziemnych

- Odwodnienia korpusu drogowego

- Podbudowy

- Nawierzchni (wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej)

- Robót wykończeniowych (m.in. wykonanie poboczy, nasadzeń zieleni)

- Elementy ulic (zostało wykonane około 6 km wybudowanego i przebudowanego chodnika)

- Oznakowania pionowego i poziomego

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci barier energochłonnych

 

Zdj. Mirella Pieniążek