17 maja 2024 r. odbył się odbiór techniczny zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice – Więckowice w miejscowości Więckowice – chodnik”. W odbiorze udział wzięli: Wicestarosta Jarosławski: Krzysztof Cebulak, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg: Paweł Tworek, Wójt Gminy Roźwienica: Tomasz Kud, Właściciel Zakładu Utrzymania Dróg DUMAR: Mariusz Dusiło. Całkowity koszt zdania to: 414 130,47 zł brutto, a w jego...

Więcej

20 grudnia 2023 roku odbył się odbiór techniczny zadania pod nazwą: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1726R ul. Pogodna w Jarosławiu”. Uczestniczyli w nim: Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jarosławskiego Grażyna Strzelec, Radny Powiatu Jarosławskiego Kamil Dziukiewicz, Dyrektor PZD w Jarosławiu Paweł Tworek z pracownikami oraz wykonawca: Andrzej Słomiany, Firma Handlowo-Usługowa A.S z Woli Zarczyckiej. To inwestycja w pełni sfinansowana...

Więcej

8 grudnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na zadanie pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w km 19+035 - 21+046”. To kolejne przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane dzięki porozumieniu z firmą Laszki Wind Spółka z o. o. Zadanie jest warte blisko 1 400 000,00 zł, a jego wykonawcą...

Więcej

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu przedstawia kolejną dobiegającą końca inwestycję. Mowa tutaj o: "Przebudowie drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy w km 2+490-3+712 wraz z budową mostu na rzece Szkło w km 2+787". W dniu wczorajszym wykonano warstwę ścieralną nawierzchni. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy! Informacja prasowa (tekst,zdj.) PZD w Jarosławiu...

Więcej

9 listopada 2023 roku odbył się oficjalny odbiór inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R w km 0+018 do km 1+398 – ul. Sanowa w Radymnie” W uroczystym odbiorze uczestniczyli m.in. Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk, Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, Członkowie Zarządu Powiatu: Marek Kisielewicz i Marek Sobolewski, Skarbnik Powiatu Jarosławskiego Agnieszka...

Więcej

Nie zwalniamy tempa! Ruszają kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Jarosławskim. 19 października 2023 r. przekazany został plac budowy inwestycji pn.: „Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 2+261 - 3+550”. W wydarzeniu uczestniczyli: Józef Długoń - Radny Powiatu Jarosławskiego, Artur Żołyniak - Sekretarz Gminy Wiązownica, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu Paweł Tworek, Danuta Zięzio...

Więcej

12 października 2023 r. odbył się oficjalny odbiór inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno - Zabłotce - Wacławice wraz z przebudową mostu w miejscowości Zabłotce” Całkowita wartość zadania to: 5 433 016,40 zł. Inwestycja została zrealizowana przy udziale: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3 996 255,91 zł Gminy Radymno: 300 000,00 zł - 2022 r....

Więcej

10 października 2023 roku w Kramarzówce odbył się oficjalny odbiór inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz w km 0+000 – 8+365”. Inwestycja przebiegała przez miejscowości Pruchnik, Kramarzówka i Helusz. Całkowita wartość inwestycji to: 17 741 815,02 zł. Inwestycja zrealizowana przy pomocy finansowej pochodzącej z : Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg: 9 582 179,00...

Więcej

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieszczono wyniki VIII naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Powiat Jarosławski otrzymał dofinansowanie na inwestycje: 1. Budowa budynku sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi i łącznika do budynku Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu - kwota 7 999 112.00 zł. 2. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego 6 999 795.00 zł. Pierwsze...

Więcej

5 października 2023 roku odbył się oficjalny odbiór inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka w km 0+007 - 0+834,78, 0+983,1 - 8+487, 8+535 - 11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 1+068 - 2+248” Była to inwestycja, dzięki której przebudowano ok. 12 km drogi. Wykonawcą zadania było...

Więcej