8 grudnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na zadanie pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w km 19+035 - 21+046”. To kolejne przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane dzięki porozumieniu z firmą Laszki Wind Spółka z o. o. Zadanie jest warte blisko 1 400 000,00 zł, a jego wykonawcą...

Więcej

4 października 2023 r. podpisano kolejne umowy na remonty powiatowych dróg, realizowane w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Wydarzenie otworzył Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, który zaznaczył ważną rolę dróg w powiecie oraz podkreślił, że tak liczne remonty czy modernizacje infrastruktury drogowej są możliwe dzięki rekordowym środkom rządowym. Sygnatariuszem ze strony Powiatu Jarosławskiego był Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu...

Więcej

13 lipca w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu odbyło się podpisanie umów o dotację ze środków budżetu województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2023. W wydarzeniu uczestniczyli Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wicestarosta Mariusz Trojak oraz Członkowie Zarządu Powiatu Marek Sobolewski oraz Marek Kisielewicz. Stronami umowy byli: z ramienia Województwa Podkarpackiego - Członek Zarządu – Anna...

Więcej

5 czerwca 2023r. w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu została podpisana umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1818R w km 0+018 do km 1+398, tj. ulicy Sanowej w Radymnie. Obecni byli Senator Mieczysław Golba, Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Marian Fedor, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Członkowie Zarządu Powiatu: Marek Sobolewski oraz...

Więcej

24 października 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu podpisana została umowa z firmą Strabag Sp. z o.o. , której przedmiotem będzie przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Zabłotce-Wacławice wraz z przebudową mostu w miejscowości Zabłotce. W wydarzeniu udział wzięli Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek, Wójt Gminy Radymno Bogdan Szylar,...

Więcej