Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, iż 25.03.2024 r. (tj. poniedziałek) rozpoczynają się prace dotyczące realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1744R ul. Kościuszki w Jarosławiu w km 0+007 - 0+810". Ruch przez tą ulicę zostanie bardzo utrudniony ze względu na wykonywane roboty polegające na frezowaniu starej nawierzchni. Zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Za...

Więcej

Od dziś, tj. 23.02.2024r., dzięki wydanemu pozwoleniu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu, możliwe jest użytkowanie tzw. „Małej obwodnicy Surochowa ”, która została wykonana w ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi 1719R Jarosław – Wietlin- Łazy w km 2 +490 – 3+712 wraz z budową mostu na rzece Szkło w km 2+787 ”. Całkowita wartość zadania wyniosła 13 870...

Więcej

2 lutego 2024 r. odbył się odbiór końcowy robót polegających na wykonaniu ok. 110 mb chodnika w miejscowości Hawłowice. Wykonawcą zadania był Zakład Utrzymania Dróg "DUMAR" Mariusz Dusiło z Roźwienicy. Wartość zadania wyniosła 90 071,24 zł, z czego 50% finansował Powiat Jarosławski, a 50% Gmina Pruchnik. W odbiorze uczestniczyli: Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wicestarosta Mariusz Trojak, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg...

Więcej

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, iż 29.01.2024 r. (tj. poniedziałek) rozpoczynają się prace dotyczące realizacji inwestycji pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 1791R Ostrów przez wieś w km 0+050-3+096". Zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy. Informacja: Powiatowy Zarząd Dróg...

Więcej

20 grudnia 2023 roku odbył się odbiór techniczny zadania pod nazwą: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1726R ul. Pogodna w Jarosławiu”. Uczestniczyli w nim: Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jarosławskiego Grażyna Strzelec, Radny Powiatu Jarosławskiego Kamil Dziukiewicz, Dyrektor PZD w Jarosławiu Paweł Tworek z pracownikami oraz wykonawca: Andrzej Słomiany, Firma Handlowo-Usługowa A.S z Woli Zarczyckiej. To inwestycja w pełni sfinansowana...

Więcej

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu przedstawia kolejną dobiegającą końca inwestycję. Mowa tutaj o: "Przebudowie drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy w km 2+490-3+712 wraz z budową mostu na rzece Szkło w km 2+787". W dniu wczorajszym wykonano warstwę ścieralną nawierzchni. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy! Informacja prasowa (tekst,zdj.) PZD w Jarosławiu...

Więcej

Remont drogi powiatowej nr 1787R Chłopice – Łowce – Radymno i drogi nr 1887R ul. Mickiewicza w Radymnie w km 9+350 – 11+740 zbliża się ku końcowi. W ramach zadania wykonano już frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową oraz wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni. Do wykonania pozostało jedynie profilowanie i uzupełnienie poboczy. Zgodnie z Umową, z w...

Więcej

Realizację tej inwestycji rozpoczęto od wykonania kanalizacji deszczowej oraz budowy chodnika. W ramach zadania do zrealizowania pozostało jeszcze: frezowanie istniejącej nawierzchni, wzmocnienie podbudowy oraz wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy. Informacja prasowa (tekst,zdj.) PZD w Jarosławiu...

Więcej

30 października 2023 r. przekazano plac budowy do realizacji inwestycji. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi: Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jarosławskiego Grażyna Strzelec i Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu Paweł Tworek. Zakres zadania polega na przebudowie wysłużonego już chodnika na ulicy Pogodnej w Jarosławiu. Realizatorem inwestycji jest Firma Handlowo Usługowa A.S BRUK z Woli Zarczyckiej. Informacja prasowa (tekst, zdj.) PZD w...

Więcej